Kaupallinen yhteistyö

Viimeisen matkan toteuttajaltakin vierähtää toisinaan kyynel

Jos omainen niin haluaa, Wanhan Rauman Hautauspalvelun Kari Lehtonen käy muisto- tilaisuuksissa kitaran kanssa esittämässä lauluja, joista vainaja on aikoinaan pitänyt. Kuvat: Jussi Hietikko

Suurimman surun hetkellä ihminen ei välttämättä osaa toimia järjestelmällisesti.

Läheisen kuoltua aika pysähtyy ja menettää merkityksensä. Kun suru valtaa ajatukset, voi olla vaikeaa saada käytännön asioita kohdalleen.

Moni ei edes tiedä, mitä kaikkea hautajaisiin liittyy. Ei tarvitsekaan.

– Minulle on hyvin tärkeää kohdata sureva ihminen kaikessa rauhassa. Kuunnella häntä sydämellä, Wanhan Rauman Hautauspalvelun Kari Lehtonen kuvailee lämpimään sävyyn.

Kari Lehtonen pitää kunnia-asianaan sitä, että vainaja ja hänen omaisensa saavat sydämellistä ja hyvää hautajaisjärjestelypalvelua.

– Minun tärkeimpiä ominaisuuksia ovat ihmistuntemus ja tunnetilojen aistiminen. Sureva tarvitsee aikaa Lehtonen kertoo, että suru vaikuttaa ihmisiin hyvin eri tavalla. Toiset voivat olla lohduttomuuden vallassa, kun taas toiset voivat reagoida jopa äreydellä.

– Surun käsittely on erittäin yksilöllistä. Siksi on tärkeää, että ihmiselle annetaan aikaa ja tilaa. Läheisen menettäneen surun käsittelyä Lehtonen auttaa myötäelämisellä ja siinä kuunteleminen on tärkeintä.

Kun asiakas istahtaa Wanhan Rauman Hautauspalvelun sohvalle, Kari Lehtonen antaa hänen muistoilleen tilaa.

– Joskus siinä tarinoita kuunnellessa voi itselläkin vierähtää kyynel poskelle, Lehtonen kertoo.

Vaikka Wanhan Rauman Hautauspalvelu on toiminut Kauppakadun päässä vasta parin vuoden ajan, Kari Lehtosella on pitkä kokemus alalta Raumalla.

Kokemuspohjalta Lehtonen voikin tehdä kaikki hautajaisiin liittyvät järjestelyt aina siunaustilan varaamisesta surulaitteiden ja muistotilaisuuden järjestämiseen.

– Seurakunnan toive on, että vainajan siunaus toimitetaan noin kolmen viikon kuluessa hänen kuolinpäivästään.

Kun käytännön järjestelyistä on sovittu omaisten kanssa, Kari Lehtonen järjestää omaisten niin halutessa saattohartaustilaisuuden. Tilaisuutta varten Lehtonen on valmistellut vainajan arkkuun, jossa omaiset voivat halutessaan vielä hänet nähdä.

– Saattohartaudessa usein laulan jonkun virren. Välillä käyn myös muistotilaisuuksissa, otan kitaran mukaan ja esitän vaikkapa lauluja, joista vainaja on aikoinaan pitänyt.

Veneilijöitä varten on uurna, jonka kyljessä on paatti ja sitä koristaa myös pieni ankkuri.

Kari Lehtonen kertoo tekevänsä yhteistyötä paikallisten pitopalvelutoimijoiden ja kukkakauppojen kanssa.

Asiakas saa näin vain yhden laskun, johon on eritelty kaikki kulut eikä postiluukusta tipahtele useampia hautajaisiin liittyviä laskuja.

Palvelu ei kuitenkaan lopu laskuun, vaan Lehtonen ottaa omaisiin yhteyttä hautajaisten jälkeen ja varmistaa, että kaikki on sujunut suunnitelmien mukaisesti.

– Toisinaan omaiset käyvät tässä hautajaisten jälkeen vaihtamassa ajatuksia.

Hautaustoimistossa voi tehdä etukäteen hautaustestamentin, jossa henkilö valtuuttaa hautaustoimiston ottamaan jäljelle jäävästä omaisuudestaan varat hautajaisten kustannuksia varten.

Näin hautajaisten kustannukset eivät jää omaisille.

Hautaustestamentin ohessa voi tehdä myös hautaussuunnitelman, jossa voi kertoa millaiset hautajaiset haluaa ja miten toivoo hautausjärjestelyistä huolehdittavan.

Kari Lehtonen kertoo, että hautaustestamentit ovat yleistymään päin ja niitä laativat henkilöt, joilla on vain vähän läheisiä sukulaisia.

– Hautaussuunnitelmassa voi määritellä etukäteen kaiken hautajaisten musiikista ja kukista lähtien.

Hautaustestamentin voi tehdä koska tahansa, vaikkei elämän loppu vielä häämöttäisikään. Testamenttiin tarvitaan kaksi todistajaa.
 

Kun suurin suru yllättää, ota yhteyttä Wanhan Rauman Hautauspalveluun