Kaupallinen yhteistyö

Vuokra-asuntomarkkinat Raumalla muutoksessa pandemian lähestyessä loppuaan

Vuokra-asuntomarkkinat ovat olleet nopeassa muutoksessa viimeisen reilun vuoden. Yksi selittävä syy muutokselle on tietenkin koronapandemia, joka on laittanut totuttuja asioita lähes joka elämänalueella uusiksi viimeisten vuosien aikana. Eikä vuokra-asuntomarkkinat ole poikkeus.

Vuokra-asuntomarkkinat on kuitenkin siinä määrin poikkeus, että pandemian ei uskottu vaikuttavan siihen näin voimakkaasti. Siksi muutos vuokra-asuntomarkkinoilla onkin yllättänyt monet.

Tilanne vuokramarkkinoilla on siis viimeisen vuoden aikana kääntynyt päälaelleen. Kun ennen vuokranantaja sai valita halukkaiden vuokralaisten joukosta mieleisen, voi nyt ylipäätään vuokralaisen saaminen olla haaste. Vuokralaiset ovat siis parhaillaan hyvässä asemassa, sillä valittavia vuokra-asuntoja löytyy runsaasti. Myös nopeasti kasvavilla ja suosituilla alueilla tarjonta ylittää parhaillaan kysynnän.

Asuntosijoittaminen on myös yleistynyt viime vuosina, mikä tarkoittaakin, ettei vuokra-asunnoista ole juuri nyt pulaa. Vuokra-asuntomarkkinoilla vallitseekin parhaillaan vuokralaisen markkinat.

Asuntosijoittaminen muuttanut vuokra-asuntomarkkinoita

Vuokramarkkinoilla on koko Suomessa tapahtunut suuri muutos, joka onkin yllättänyt monet. Pitkään vuokra-asunnoista oli pulaa ja kysyntä näin vuokra-asunnoille kova. Nyt tilanne on kuitenkin hieman päinvastainen. Hyvistä vuokralaisista käydään nyt kovaa kilpailua.

Kasvaville alueille on rakennettu runsaasti uusia asuntoja. Vuokra-asuntojen kysyntä on kuitenkin muuttunut. Pandemian aikaan vuokra-asuntojen kysyntä laski hieman etätyön, etäopiskelun ja palvelualueiden heikentyneen työllisyystilanteen myötä. Loppuvuodesta 2021 kysyntä lähti kuitenkin taas nousuun ja tulevan vuoden aikana sen uskotaan nousevan entisestään.

Myös tarjonta on kuitenkin kasvanut, kun asuntosijoittaminen on lisääntynyt. Matkailun vähentyessä monilla on säästöjä ollut käytettävissä muihin asioihin. Tämä yhdessä matalien korkojen kanssa on johtanut asuntosijoittamisen suosion sekä asuntomarkkinoiden nousuun. Näin myös vuokra-asuntomarkkinoilla ollaan päädytty uuteen ja yllättävään tilanteeseen. Muun muassa Raumalla uusi tilanne on mullistanut markkinoita.

Raumalla vuokra-asuntomarkkinat myös muutoksessa

Raumalla vuokra-markkinat ovat olleet jo pitkään hieman kahtiajakautuneet. Keskustassa kysyntä vuokra-asunnoille on kasvanut ja uusia asuntoja rakennetaan koko ajan lisää. Keskustan ulkopuolella vuokra-asuntojen hinnat ja kysyntä ovat kuitenkin huomattavasti alhaisempia.

Rauma on kuitenkin asuntosijoittajalle ja vuokranantajalle yksi Suomen parhaista kaupungeista. Vapaarahoitteisten asuntojen hinnat ovat nousussa koko Suomessa, mutta Raumalla asuntojen hintojen nousu ei ole ollut yhtä voimakasta. Vuokratulot ovat myös edelleen Raumalla suotuisat. Asuntojen arvon laskuun tai vuokralaisen löytymiseen liittyvät riskit on arvioitu Raumalla myös muuta Suomea pienemmiksi, jonka vuoksi asuntosijoittaminen ja vuokraaminen ovat Raumalla suosittuja.

Myös Raumalla vuokra-asuntojen kysyntä on pikkuhiljaa taas kasvussa. Asuntojen myyntihinnat eivät muiden suosittujen alueiden tavoin ole olleet kovassa nousussa ja mahdolliset vuokratulot edelleen korkeita. Tästä syystä asuntosijoittaminen ja vuokraus ovatkin Raumalla olleet erityisesti nousussa.

Vuoden 2021 loppua kohden, koronapandemian sekä rajoitusten helpottaessa, vuokra-asuntojen kysyntä on siis kasvanut myös Raumalla. Ensimmäisen sekä toisen vuoden opiskelijat erityisesti palailevat lähiopetuksen pariin, jolloin monet opiskelijat ovat vuokra-asuntoa vailla. Vuoden 2022 alusta alkaen vuokra-asuntojen kysynnän uskotaan vain nousevan. Koronapandemia ei kuitenkaan vielä ole ohi ja mahdolliset muutokset pandemiassa vaikuttavat osaltaan varmasti myös vuokramarkkinoihin.

Mistä vuokrasuntoja kannattaa hakea

Vuokra-asuntoja haetaan nykyään erityisesti netissä. “Vuokra asunnot Rauma” on kenties yleisin hakusana, jolla vuokralaiset Raumalla asuntoja hakevat. Rentolan sivuilla vuokra-asuntoa voi sitten hakea itselle sopivin suodattimin. Hakuvahdin avulla omiin tarpeisiin vastaava asunto ei livahda ohi.

Vaikka kysyntä onkin koronapandemian aikaan ollut laskussa, odotetaan sen nousevan taas vuoden 2022 aikana. Tällä hetkellä siis vielä tarjontaa Raumalla on runsaasti ja vuokralaisella mahdollisuus jopa valita itselle sopivin vaihtoehto. Kysynnän kasvaessa vuokralaisen tulee kuitenkin olla vuokramarkkinoilla hereillä. Rentolan sivuilta löydät helposti ja nopeasti uudest tarjolla olevat vuokra-asunnot ja otat suoraan vuokranantajaan nopeasti yhteyttä.