Apulaisoikeusasiamies puuttui hoivakotien vierailukieltoihin – poikkeusaikanakin rajoitukset pitäisi tehdä mahdollisimman lievinä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on tehnyt selvityspyynnön sosiaali- ja terveysministeriölle, Valviralle ja THL:lle koskien hoivakotien vierailukieltoa.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on tehnyt selvityspyynnön sosiaali- ja terveysministeriölle, Valviralle ja THL:lle koskien hoivakotien vierailukieltoa. Kuva: Niina Lavia

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on tehnyt selvityspyynnön, joka koskee vanhusten hoivayksiköissä olevien ikäihmisten oikeutta tavata omia lähimmäisiään.

Apulaisoikeusasiamies on saanut asiasta useita kanteluita ja yhteydenottoja, jotka liittyvät vanhusten oikeuksien rajoittamiseen.

Hoivakodit alkoivat rajoittaa omaisten vierailuja heti koronaepideman alkaessa. Vierailukiellot ovat johtaneet omaisten ja asukkaiden kannalta ikäviin ja surullisiin tilanteisiin. Omaiset ovat voineet tavata hoivakodissa olevia ihmisiä esimerkiksi ikkunan takaa.

Erilaisia tapaamisia helpottavia ratkaisuja on tehty vasta nyt, kun poikkeusolot ovat jatkuneet kolmatta kuukautta.

Kun ihmisten perusoikeuksia aletaan rajoittaa, rajoitukset pitäisi tehdä mahdollisimman lievillä keinoilla.

– Hoivakodeissa olisi viipymättä pitänyt miettiä mahdollisimman lieviä rajoituksia tai muita keinoja tartuntojen rajoittamiseksi. On kuitenkin vaikea sanoa, ovatko vierailukiellot olleet liioiteltua, koska hoivakodeissa asuvien ikäihmisten vastustuskyky on heikko. Toisaalta on muistettava se, että myös ikäihmisillä ja muistisairaillakin ihmisillä on itsemääräämisoikeus, Sakslin sanoo Lännen Medialle.

Apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntö on lähtenyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Valviralle.

Kansalaisten tekemät kantelut koskettavat muun muassa THL:n äitienpäivän tietoiskua, josta osa ihmisistä on pahoittanut mielensä. Tietoisku on koettu syyllistäväksi ja loukkaavaksi.

Apulaisoikeusasiamies on laittanut selvityspyyntöjä myös useisiin kuntiin.

– Viranomaisten ohjeistukset ovat olleet osin epäselviä, minkä vuoksi rajoitusten suhteen epätietoisuus on ollut suurta. Yksiköissä ei ole aina tiedetty, miten niihin pitää suhtautua, Sakslin kertoo.

Hoivakotien vierailukieltoa on perusteltu tartuntatautilain 17. pykälällä. Sen mukaan toimintayksikön johtajan on huolehdittava potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan suojaamisesta tartuntatautia vastaan. Perusoikeuksien rajoittamisen on kuitenkin perustuttava aina lakiin.

– Hoivayksiköiden ja laillisuusvalvonnan kannalta tilanne on haasteellinen, sillä meillä ei ole sellaista täsmällistä lainsäädäntöä, jolla olisi mahdollista rajoittaa hoivayksiöissä asuvien ihmisten oikeuksia. Tartuntatautilain perusteella voidaan taudin leviämistä torjua ja asukkaita suojata, mutta sielläkään ei ole yksityiskohtaisesti säädetty siitä, miten ihmisen perusoikeuksia voidaan rajoittaa, Sakslin sanoo.

Apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntöön on vastattava toukokuun loppuun mennessä.