Kaikkien aikojen laajin ilmastokysely: 50 maassa kaksi kolmesta vastanneesta sanoo meillä olevan "maailmanlaajuinen ilmastohätätila"

Yhdysvaltain kongressirakennuksen kupoli näkyy Washingtonin ainoan hiilivoimalan savupiippujen takaa. Yhdysvalloissa 65 prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että nyt on kyseessä maailmanlaajuinen ilmastohätätila.
Yhdysvaltain kongressirakennuksen kupoli näkyy Washingtonin ainoan hiilivoimalan savupiippujen takaa. Yhdysvalloissa 65 prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että nyt on kyseessä maailmanlaajuinen ilmastohätätila. Kuva: epa08954867

Kaikkien aikojen suurin mielipidekysely ilmastonmuutoksesta 50 maailman maassa kertoo, että kaksi kolmesta ihmisestä sanoo kyseessä olevan "maailmanlaajuinen hätätila".

YK:n kehitysohjelma UNDP ja Oxfordin yliopisto kysyivät ilmastoasioista 1,2 miljoonalta ihmiseltä. Pohjoismaista mukana oli ainoastaan Ruotsi.

Kysely tehtiin koronaviruspandemian raivotessa maailmalla. Siitä huolimatta jokaisessa mukana olleessa maassa enemmistö tunnusti ilmastohätätilan olemassaolon.

Tulokset osoittavat, että ihmiset ympäri maailman kannattavat ilmastotoimia antaen poliitikoille selvän luvan tehdä vaativiakin toimia ilmaston hyväksi omassa maassaan.

Suurin huoli on nuorilla ihmisillä, 69 prosenttia 14–18-vuotiaista sanoi kyseessä olevan hätätila. Yli 60-vuotiaista tätä mieltä oli 58 prosenttia vastanneista. Tässä asiassa ei siis ole sukupolvien välistä suurta kuilua.

Esimerkiksi Britanniassa ja Italiassa 81 prosenttia hyväksyi ajatuksen ilmaston hätätilasta, kun taas Moldovassa tätä mieltä oli vain 50 prosenttia vastanneista.

USA:ssa tuki Bidenin ilmastotoimille

Yhdysvaltain tuoreen presidentin Joe Bidenin ripeät ilmastotoimet näyttäisivät sopivan amerikkalaisille. 65 prosenttia vastanneista siellä oli sitä mieltä, että kyseessä on ilmastohätätila.

– Ihmiset ovat peloissaan, he näkevät Australian ja Kalifornian maastopalot, he näkevät viidennen kategorian myrskyt Karibialla, he näkevät Kaakkois-Aasian tulvat, sanoi UNDP:n strateginen neuvonantaja Cassie Flynn BBC:n mukaan.

– Ja he katsovat ympärilleen ja sanovat, että tämä on todellinen ongelma. Meidän on tehtävä jotain sen vuoksi.

Maissa, joissa fossiiliset polttoaineet ovat päästöjen päälähde, ihmiset kannattivat vahvasti uusiutuvaa energiaa: Yhdysvalloissa 65 prosenttia, Australiassa 76 prosenttia ja Venäjälläkin 51 prosenttia.

Alueellisesti suurinta tukea ajatus globaalista ilmastohätätilasta sai Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa (72 prosenttia). Vähiten tukea ajatus sain Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (61 prosenttia.

Ilmaston hätätilan tunnustavista ihmisistä 59 prosenttia on sitä mieltä, että maailman tulisi tehdä kaikki tarpeellinen nopeasti tilanteen takia. 20 prosenttia halusi hidasta toimintaa, 10 prosentin mielestä nyt tehdään jo tarpeeksi asian takia.

Metsäkadon maissa tuki metsien suojelulle

Ilmastotoimista suosituimpia olivat järjestyksessä metsien ja maaperän suojelu, aurinko-, tuuli- ja uusiutuva energia, ilmastoystävälliset viljelytekniikat sekä investoinnit vihreään liike-elämään ja työpaikkoihin.

Maissa, joissa metsäkato ja maankäytön muutokset ovat suuria, oli metsien ja maaperän suojelulla laaja kannatus: Brasiliassa 60 prosenttia, Indonesiassa ja Argentiinassa 57 prosenttia.

Sukupuolten erot vastauksissa olivat ylimalkaan pienet (neljä prosenttia), mutta joissakin maissa kuilu oli melko suuri. Ilmastohätätilaan uskoi naisista yli 10 prosenttia miehiä enemmän Australiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Päinvastainen tilanne oli Vietnamissa ja Nigeriassa.

Kysely suoritettiin ilmoittamalla kysymyksistä mobiilipelien sovellusten yhteydessä 50 maassa viime lokakuun ja joulukuun välillä. Kyselyyn vastanneista lähes puolet oli 14–18-vuotiaita.