Keskustan varapuheenjohtaja ei osallistu linnan juhliin - taustalla rouva Jenni Haukion puhe

Kan­sa­ne­dus­ta­ja ja keskustan varapuheenjohtaja Han­na­kai­sa Heik­ki­nen (kesk.) jättää ­tasavallan presidentin järjestämät Lin­nan juh­lat vä­liin tänä vuonna.

Taustalla on pre­si­den­tin puo­li­so Jen­ni Hau­ki­on eläin­ten hy­vin­voin­tia kos­ke­va puhe.

Heikkisen päätöksestä kertoi ensimmäisenä Kiu­ru­ve­si-leh­ti.

Leh­ti on jul­kais­sut Heik­ki­seltä saamansa avoi­men kir­jeen Hau­ki­ol­le.

Hau­ki­o piti pu­heen­vuo­ron eläin­suo­je­lu­gaa­las­sa mar­ras­kuun alus­sa.

Heikkinen kertoo pohtineensa sitä, on­ko ta­sa­val­lan yk­kös­pai­koil­la täy­sin ym­mär­ret­ty omavaraisuuden, huol­to­var­muu­den ja ko­ti­mai­sen ruo­an mer­ki­tys­tä.

Haukio sai tilaisuudessa Kiitos eläimiltä -palkinnon tunnustuksena eläinten puolesta tehdystä työstä.

Hän puhui tuotantoeläinten määrästä ja niiden kohtalosta. Hän totesi myös, että

jos kulutus ehtyy, ehtyy vääjäämättä myös tarjonta – ennemmin tai myöhemmin.

Maatalousväki oli puheesta hämmentynyt.