Koronavirustartuntojen määrän kasvu tasaantunut viikossa – hoivakotitartunnat huolettavat, paljon uusia tapauksia yksityisjuhlista

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila muistuttaa, että kaikilla alueilla ensisijaisia ovat nyt maski- ja etätyösuositus. Arkistokuva.
STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila muistuttaa, että kaikilla alueilla ensisijaisia ovat nyt maski- ja etätyösuositus. Arkistokuva. Kuva: Arttu Laitala

Uusien koronavitustartuntojen määrän kasvu näyttää loiventuneen Suomessa viime viikolla, vaikka viimeisen kuukauden aikana covid19-tapausten määrä on noussut merkittävästi. Asiasta kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) koronaepidemian tilannekatsauksessa torstaina.

Viime viikolla Ilmaantuvuus ja positiivisten näytteiden osuus testatuista laski verrattuna edelliseen viikkoon, ja valtakunnallisesti tapausmäärien kasvu on loiventunut.

Viime viikolla tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 1233 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla uusia tapauksia ilmoitettiin 1619. Uusien tapausten ilmaantuvuus laski viime viikolla 22,2 tapaukseen 100 000 asukasta kohden, kun edeltävällä viikolla ilmaantuvuus oli 29,2 tapausta.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kuitenkin muistuttaa, että varmemmin tilanteen rauhoittumista voi arvioida vasta viikon päästä kahden viikon tarkkailuajan jälkeen. Epidemiatilanteen paranemisesta viikkotasolla ei voida vielä päätellä, miten tilanne kehittyy pidemmällä aikavälillä.

Viimeisen kahden viikon jaksolla uusien koronatartuntojen yhteenlaskettu määrä kasvoi 1 031 tapauksella verrattuna edelliseen seurantajaksoon. Uusien tapausten ilmaantuvuusluku oli 51,5, kun edellisen kahden viikon jaksolla se oli 32,9 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Myös viimeisen kahden viikon jaksolla ilmaantuvuuden kasvu on silti hiukan rauhoittunut, kertoo strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä.

Hänen mielestään tuoreista viime viikon tiedoista voi päätellä, että alueelliset kattavat ja ripeät toimenpiteet ovat osoittautumassa tehokkaiksi epidemian hillitsemisessä. Tartuntamäärien lasku selittyy osittain sillä, että lukuja huomattavasti nostaneen Vaasan sairaanhoitopiirin tilanne on tasoittunut.

Tartunnat hoivakodeissa huolestuttavat

Voipio-Pulkin mukaan huolestuttavat piirre tartunnoissa on se, että sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä on ollut muutamia joukkoaltistumisia.

– Pientä pelkoa on siitä, että tartunnat olisivat siirtymässä vanhempiin ikäluokkiin

Kirsi Varhilan mukaan STM ei suosittele ikäihmisiä jäämään kokonaan kotiin, mutta lähikontakteja täytyy edelleen välttää. Varhila uskoo, että yksi syy ikäihmisten tartuntojen vähenemiseen on se, että he ovat noudattaneet suosituksia.

THL:n tiistaina julkaiseman selvityksen mukaan erityisesti yli 70-vuotiailla on huomattavasti muita korkeampi riski saada vakava tautimuoto ja riski kuolemaan kasvaa.

THL:n projektipäällikkö Anna Katz sanoo, että hoivakodeissa on havaittu toistaiseksi vain yksittäisiä altistumisia ja tartuntoja, eli tilanne on hallinnassa. Tilanneraportin mukaan neljässä sairaanhoitopiirissä tapahtui joukkoaltistumisia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä viime viikolla.

– Muutamia kuolemia on tullut hoivakodeissa tapahtuneiden tartuntojen jälkeen, mutta ei laajamittaisesti.

Katzin mukaan tautia tavataan tällä hetkellä hyvin vähän vanhemmissa ikäluokissa. Viime viikkojen tapaan yli 80 prosenttia uusista tartunnoista todetaan alle 50-vuotiailla ja alle 30-vuotiaiden osuus tartunnoista on lähes 60 prosenttia.

Tartunnoista suuri osa tapahtuu kotona ja kotimaassa

Osalla alueista tartunnanjäljitystyö on sujuvoitunut ja viiveet on saatu lyhenemään. Uusien tartuntojen tartunnanlähde on kuitenkin edelleen jäänyt epäselväksi noin puolessa tartunnoista.

Viime viikolla vain alle viisi prosenttia tartunnoista oli peräisin ulkomailta. Tartunnoista, joissa tartunnanlähde saatiin selvitettyä, noin 40 prosenttia tapahtui perhepiirissä.

Katzin mukaan tartuntoja on hyvin vaikea välttää kotona, varsinkin jos on pieniä lapsia. Jos kotona on sairastunut, pitäisi välttää lähikontakteja, puhdistaa pintoja ja mahdollisuuksien mukaan pitää sairastunut toisessa huoneessa.

Yli neljäsosa tartunnoista tapahtui vapaa-ajan tilanteissa, joissa korostuvat yksityiset juhlat, illanvietot ja muut lähipiirin tapahtumat. Katzin mukaan myös harrastuksiin liittyvät tartunnat korostuvat edelleen.

Viidesosa tietoon tulleista tartunnoista raportoitiin työpaikoilla, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa.

Kaikista raportoiduista joukkoaltistumisista noin kolmasosa tapahtui päiväkodeissa tai oppilaitoksissa. Näistä oppilaitosten joukkoaltistumisista on tullut vähän jatkotartuntoja.

Joukkoaltistumisia tapahtui viime viikolla myös työpaikoilla, harrastustoiminnassa, yksityisjuhlissa ja ravintoloissa.

Koko maan uusista tartunnoista kolmannes todettiin jo karanteenissa olevilla henkilöillä. Kuitenkin Vaasan sairaanhoitopiirissä edelleen valtaosa tartunnoista todettiin ihmisillä, jotka eivät olleet karanteenissa.

Jääkiekko- ja jalkapalloseuroissa tartuntoja

Hallitus linjasi uusista alueellisista ja valtakunnallisista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi viikko sitten. Koronaviruksen leviämisen estämiseen liittyvien suositusten tai rajoitusten toimeenpano on tartuntatautilain mukaan alueellisten viranomaisten vastuulla.

Eniten keskustelua ovat herättäneet yli 18-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa koskevat suositukset epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa. Hallitus suosittelee, että harrastustoiminta voitaisiin tarvittaessa keskeyttää tai järjestää toisella tavalla, jos epidemiatilanne tätä vaatii.

Aluehallintovirastot päättävät lopulta siitä, rajoitetaanko aikuisten harrastustoimintaa alueella tartuntojen estämiseksi ja miten.

Kirsi Varhilan mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö keskustelee juuri THL:n kanssa tarkemmista ohjeistuksista aluehallintovirastoille. Tarkoitus on tarkentaa ainakin sitä, mitkä ovat riskialttiita urheilulajeja, joiden toimintaa olisi hyvä ohjata.

– Jääkiekko on ollut yksi sellainen, nyt tiedetään että myös jalkapallossa on ollut tartuntoja. Mutta seurat ovat hirveän hyvin toimineet tässä tilanteessa, Varhila sanoo.

Sairaalahoidossa enemmän potilaita kuin kesällä

Epidemiologinen tilannekuva on jaettu kolmeen vaiheeseen: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. 

Keskiviikkona epidemiatilanteen on raportoitu olevan kiihtymisvaiheessa Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä ja Ahvenanmaalla.

Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut olevansa leviämisvaiheessa.

Muut 14 sairaanhoitopiiriä on perustasolla, jossa tilanne on melko rauhallinen.

Koko maassa arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,30–1,45.

Torstaina uusia koronatapauksia varmistui 184. Yhteensä epidemian aikana Suomessa on todettu 14 255 tartuntaa.

Sairaalahoito

Sairaalahoidossa oli keskiviikkona yhteensä 65 potilasta, joista seitsemän oli tehohoidossa.

Tämä on huomattavasti enemmän kuin kesällä: heinä-elokuussa sairaalahoitoa tarvitsi päivittäin 10-20 potilasta.

Tähän mennessä Covid-19 -tautiin on Suomessa kuollut 355 ihmistä.

Lähde: THL ja STM