Koulukiusaamisen estämiseksi toimenpideohjelma: "Jokainen kiusaamistapaus on liikaa"

Opetusministeri Jussi Saramon (vas) mukaan jokainen kiusaamistapaus on liikaa.
Opetusministeri Jussi Saramon (vas) mukaan jokainen kiusaamistapaus on liikaa. Kuva: Arttu Laitala

Koulukiusaamista pyritään estämään uuden toimenpideohjelman avulla. Asiasta kerrottiin tiistaina opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotustilaisuudessa.

Toimenpideohjelman taustalla ovat hallitusohjelman kirjaukset syrjimättömyydestä, jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta koskemattomuuteen sekä nollatoleranssista koulukiusaamiselle. Kaikki ohjelman toimet toteutetaan tämän hallituskauden aikana.

– Oikeus elää vailla pelkoa väkivallasta tai kiusatuksi ja syrjityksi tulemisesta on perustavanlaatuinen ja koskee yhtäläisesti niin yhteiskuntamme nuorimpia jäseniä kuin aikuisiakin.

– Jokainen kiusaamistapaus on liikaa. Tämän ohjelman myötä vahvistamme koulujen, oppilaitosten ja muun yhteiskunnan kykyä puuttua kiusaamiseen ja estää siitä aiheutuvaa kärsimystä, sanoo opetusministeri Jussi Saramo (vas) tiedotteessa.

Sisäministeriö, oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat valmistellet toimenpiteet uuteen ohjelmaan kiusaamisen estämiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa.

Saramon mukaan kiusaamisen ja häirinnän vähentämiseksi on tärkeää varmistaa, että toimiviksi arvioidut käytännöt saadaan laajaan käyttöön.

– Kiusaamisen lopettamiseksi ei ole yhtä patenttiratkaisua, vaan on varmistettava, että kouluissa ja yhteiskunnassa laajemmin on osaamista, aikaa ja resursseja puuttua lasten ja nuorten pahoinvointiin nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Kiusaamiselle on oltava nollatoleranssi. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen, Saramo toteaa.

Toimenpideohjelma tuo muutoksia täydennyskoulutukseen seuraavan kolmen vuoden ajalle.

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön ja johdon täydennyskoulutuksen painopistealueeksi määritellään hyvinvoinnin ja työrauhan edistäminen sekä yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseen liittyvä pedagoginen osaaminen.

Ministeriön mukaan opettajien peruskoulutuksessa on tärkeää huolehtia, että hyvinvointiin, turvallisuuteen ja työrauhan edistämiseen liittyviä sisältöjä on riittävästi.

Toimenpideohjelma

Osana toimenpideohjelmaa kouluille kehitetään sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamalli, joka tukee sekä oppilaita että koulujen henkilökuntaa koulupudokkuuden ehkäisemisessä, koulunkäyntiin sitouttamisessa, poissaolojen vaikutusten korjaamisessa, kouluhyvinvoinnin vahvistamisessa sekä osaltaan kiusaamisen vastaisessa työssä.

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on varmistaa, että kouluissa on riittävästi resursseja ja osaamista ennaltaehkäistä koulupudokkuutta, oppilaiden poissaoloja ja haasteellisia tilanteita.

Kiusaamisen ehkäisyyn tulee kytkeä myös kunnan nuorisotoimi. Kiusaamisen vastainen työ esitetään aloitettavaksi jo varhaiskasvatuksessa.