"Luvassa on kuuma kesä" – Fortumin Uniper-kauppa tuomassa Saksan mielenosoitukset Suomeen

Kathrin Henneberger kertoo Ende Gelände -ryhmänsä suunnittelevan suuria mielenosoituksia, kun Uniper ottaa takana näkyvän uuden Datteln 4 -hiilivoimalan kesällä käyttöön. Uniperista omistaa enemmistön valtio-omisteinen Fortum.
Kathrin Henneberger kertoo Ende Gelände -ryhmänsä suunnittelevan suuria mielenosoituksia, kun Uniper ottaa takana näkyvän uuden Datteln 4 -hiilivoimalan kesällä käyttöön. Uniperista omistaa enemmistön valtio-omisteinen Fortum. Kuva: Visa Noronen

Saksan ympäristöaktivistit suunnittelevat hiilivoimalan vastaisia mielenosoituksia Saksan lisäksi Suomeen. Ensi kesänä Saksassa on tarkoitus avata maan viimeinen suuri uusi hiilivoimala, Datteln 4.

Kivihiilivoimalan omistaa energiayhtiö Uniper, jonka enemmistöosuuden valtio-omisteinen Fortum on ostanut. Tulevien mielenosoitusten kohteena on Suomen hallitus.

Saksa on päättänyt sulkea kaikki maassa olevat hiilivoimalat asteittain viimeistään vuoteen 2038 mennessä. Saksan hallituksen ja energiayhtiöiden neuvotteluissa ainoa uusi iso hiilivoimala, joka saa enää luvan avautua, on Uniperin omistama Datteln-4 Ruhrin alueella läntisessä Saksassa. Voimalassa tehdään parhaillaan käyttöönottoa edeltäviä testejä. Käyttöön se otetaan kesällä. Datteln 4 -voimalan teho on noin 1100 megawattia eli se on suurempi kuin kumpikaan Olkiluodon vanhoista ydinreaktoreista.

– Suunnittelemme mielenosoituksia ja valtauksia, kertoo hiili- ja ydinvoiman vastaisen Ende Gelände -ryhmän puhemies Kathrin Henneberger Lännen Medialle.

Mielenosoittajat estivät ruskohiilikaivoksen laajentamisen

Ryhmä on Saksassa tunnettu pitkään kestäneistä valtauksista, joissa mielenosoittajat ovat levittäytyneet suunnitelluille hiilikaivosalueille suostumatta poistumaan.

– Teemme uudestaan sen, mitä teimme Hambachin metsässä.

Viime vuosikymmenellä mielenosoittajat levittäytyivät Hambachin metsään estämään ruskohiililouhoksen avaamista useiden vuosien ajaksi. Nyt Saksan hallitus on päättänyt, ettei louhosta vanhassa metsässä enää laajenneta.

– Olemme olleet yhteydessä suomalaisiin ryhmiin mielenilmausten järjestämiseksi Suomessa, Henneberger kertoo.

Suomen valtio omistaa hieman yli puolet Fortumin osakkeista. Mielenosoittajien kohteena on Suomen hallitus.

– Suomen hallituksen pitäisi saada Fortum pysäyttämään Uniper, Henneberger vaatii.

Uuden hiilivoimalan vuoksi voidaan sulkea saastuttavampia vanhoja

Uniper saa luvan avata Datteln 4:n, koska tarkoitus on, että vanhoja tehottomia hiilivoimalaitoksia suljetaan vastaavasti enemmän. Uniperin mukaani Datteln 4 -voimalaitos tulee olemaan yksi maailman nykyaikaisimmista kivihiilivoimalaitoksista ja se saastuttaa vähemmän kuin vanhat. Sen nettohyötysuhde on yli 45 prosenttia, kun yleensä se on hiilivoimaloissa 30–40 prosenttia. Se tuottaa samanaikaisesti sähköä ja lämpöä toimittaen kaukolämpöä 100 000 taloudelle seudulla.

Voimalaitosta on rakennettu vuodesta 2007 alkaen ja sen piti käynnistyä 2011. Se toimii Saksan ulkopuolelta tuodulla kivihiilellä. Rakentamisvaiheessa uutta voimalaa ovat vaivanneet monet tekniset ongelmat. Ennestään Uniperillä on Saksassa viisi hiilivoimalaa, joiden yhteisteho on 3700 megawattia.

Saksan hiilidioksidipäästöt voivat kääntyä kasvuun

Hiilivoima on nykyään kallista, koska EU:n päästökauppa pakottaa yritykset maksamaan ylimääräistä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan energian tuottamisesta. Kun sähköä on liikaa tarjolla, poistetaan tuotannosta monesti ensin tehottomat vanhat hiilivoimalat.

Koska Datteln 4 tuottaa sähköä vanhoja voimaloita halvemmalla, sitä ei oteta yhtä helposti pois väliaikaisesti sähköntuotannosta. Lopputuloksena hiilidioksidipäästöt voivat kokonaisuudessa kasvaa ainakin alussa. Tähän mahdollisuuteen vetoavat myös ympäristöjärjestöt.

– Luvassa on kuuma kesä, Henneberger sanoo.

Hiilivoimalat

kiinni 2038

Saksa luopuu hiilivoimasta viimeistään vuonna 2038. Ensimmäiset pienet ja vanhat hiilivoimalat on tarkoitus sulkea jo tänä vuonna.

Aiemmilla voimalaitospaikoilla voidaan avata kaasuvoimaloita.

Hiilivoimaloiden ja ruskohiililouhosten työntekijöille voidaan maksaa sopeutumiskorvauksia.

Hiilivoimaseudut saavat 40 miljardin euron tuet ja esimerkiksi uuden teknologian kehityskeskuksia.

Hiilivoimalayritykset saavat yli 4 miljardia euroa korvausta seuraavan 15 vuoden aikana siitä, että voimalat suljetaan ennen niiden tavanomaista vanhenemista ja käytöstä poistoa.

Saksa tuottaa Euroopan suurimmat hiilidioksidipäästöt. Energiaan liittyvistä päästöistä EU:ssa Saksa tuottaa noin kolmanneksen.

Hiilen osuus Saksan energiantuotannosta on pitkään ollut laskussa. Uusiutuvan energian tuotanto on lisääntynyt nopeasti.