Psykologi Jaakko Sahimaa, onko puhe työelämän merkityksellisyydestä elitististä haihattelua? – "Osittain on, mutta merkityksellisyyden kaipuu on ihmisen perustarve"

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa on uuden polven työelämätutkija, joka nostaa keskustelun ytimeen sen, mistä työn merkityksellisyys koostuu ja miten sen syntymistä voidaan edistää.
Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa on uuden polven työelämätutkija, joka nostaa keskustelun ytimeen sen, mistä työn merkityksellisyys koostuu ja miten sen syntymistä voidaan edistää. Kuva: Arttu Laitala

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa joutuu vastaamaan usein kritiikkiin, jonka mukaan puhe työelämän merkityksellisyydestä on lähinnä elitististä haihattelua.