Sotilas- ja siviilitiedustelun valvontatoiminta alkoi – Helsingin käräjäoikeus ei vielä kerro, onko tiedustelulupahakemuksia saapunut oikeuteen

Suojelupoliisin (supon) toimitilat sijaitsevat Helsingissä. Supo sai tiedustelutoimintaan uusia valtuuksia 1. kesäkuuta alkaen.
Suojelupoliisin (supon) toimitilat sijaitsevat Helsingissä. Supo sai tiedustelutoimintaan uusia valtuuksia 1. kesäkuuta alkaen. Kuva: Emilia Kangasluoma

Suojelupoliisin ja Puolustusvoimien tiedustelutoiminnan valvonta on aloitettu. Tiedustelulait tulivat voimaan 1. kesäkuuta. Viranomaiset saivat uusia valtuuksia muun muassa tietoverkkotiedusteluun.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen kertoo, että toistaiseksi tiedustelutoiminnasta ei ole jätetty yhtään kantelua. Hakonen saa tiedon tiedustelumenetelmiä koskevista päätöksistä ja tuomioistuinratkaisuista.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun tehtävänä on valvoa siviili- ja sotilastiedustelun lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.

Tiedustelun lupa-asioita käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Onko tiedustelulupahakemuksia jo saapunut oikeuteen?

– En voi ottaa niihin kantaa. Tiedustelutoiminta on kokonaan salassa pidettävää, Hakonen sanoo.

Perustiedot eivät ole vielä julkisia

Myöskään Helsingin käräjäoikeus ei kerro, onko tiedustelulupahakemuksia saapunut oikeuteen.

Helsingin käräjäoikeuden laamanni Tuomas Nurmi viestittää sähköpostitse, että Lännen Median pyytämät perustiedot eivät ole tällä hetkellä julkista tietoa. Hän perustelee tätä lakimuutoksella.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia muutettiin tiedustelulakien säätämisen yhteydessä. Siksi perustiedot tulevat julkisiksi vasta, kun tiedonhankintakeinon tai tiedustelumenetelmän käytöstä on viimeistään ilmoitettava rikoksesta epäillylle taikka tiedonhankintakeinon tai tiedustelumenetelmän kohteena olevalle.

"Jos hänelle ilmoitetaan tiedonhankintakeinon tai tiedustelumenetelmän käytöstä myöhemmin hänen henkilöllisyytensä selvittyä, perustiedot tulevat julkisiksi, kun tuomioistuimelle ilmoitetaan edellä tarkoitetusta ilmoituksesta. Tuomioistuin voi myös päättää, että perustiedot tulevat julkisiksi aikaisemmin", Nurmi siteeraa lakia.

Lisää henkilöstöä valvontaan

Tiedusteluvalvontavaltuutetun lisäksi tiedustelua valvotaan myös eduskunnassa. Siellä aloittaa pian toimintansa tiedusteluvalvontavaliokunta.

Valiokunnan tehtävänä on toimia siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan sekä suojelupoliisin parlamentaarisena valvojana.

Hakonen työskentelee valvonnan parissa toistaiseksi yksin, mutta hänen mukaansa valvontaan on tarkoitus rekrytoida muutamia laillisuusvalvontaan perehtyneitä henkilöitä. Tehtävät tulevat julkiseen hakuun.

Hakonen on työskennellyt aiemmin oikeuskanslerinvirastossa kansliapäällikkönä ja apulaisoikeuskanslerin sijaisena. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa keskusrikospoliisissa rikostarkastajana ja rikosylitarkastajana.