Suomalainen rakennuspuu heikkenee – syynä ovat metsänkäsittely, jalostus ja vähitellen myös ilmaston lämpeneminen

Yhä harvemmasta kuusitukista tehty sahatavara täyttää rakennuspuun lujuusvaatimukset. Syynä on puiden liian nopea kasvu, joka laskee puuaineksen tiheyttä.