Eroon valesosiaalityöntekijöistä

Rauman sosiaalipalveluissa juhlittiin marraskuussa 2012 laatusertifikaattia. Leena Kivimäki uskoo sertifikaatin olevan yksi vetovoimatekijä rekrytoitaessa uusia työntekijöitä.
Rauman sosiaalipalveluissa juhlittiin marraskuussa 2012 laatusertifikaattia. Leena Kivimäki uskoo sertifikaatin olevan yksi vetovoimatekijä rekrytoitaessa uusia työntekijöitä. Kuva: Juha Sinisalo

Maaliskuun alussa astuu voimaan uusi sosiaalihuollon ammattihenkilölaki. Alan ammattilaiset kiittävät uutta lakia, sillä vuosikymmenien odottamisen jälkeen sosiaalityöntekijän tittelistä tulee nimikesuojattu. Suojan saa myös sosionomin ammattinimike.

Rauman kaupungin sosiaalipalvelujen johtaja Leena Kivimäki vertaa tilannetta valelääkäreihin ja valesairaanhoitajiin. Sosiaalityöntekijän ammattinimikettä käytetään surutta, vaikkei kelpoisuutta titteliin olisikaan.

– Jatkossa se ei enää onnistu, Kivimäki iloitsee.

Tekijät rekisteriin

Maaliskuun alusta lukien sosiaalihuollon ammattihenkilöksi on rekisteröidyttävä.

Rekisteri tulee voimaan elokuun alussa. Ensi vuoden loppuun mennessä kaikkien ammattilaisten tiedot pitää olla kirjattuna rekisteriin. Jatkossa sosiaalialan ammattilaisia valvoo Valvira.

– Tulevaisuudessa oikeudet voidaan ottaa myös pois, tai Valvira voi antaa varoituksia, Kivimäki toteaa.

Rekisteri helpottaa paitsi valvontaa, myös rekrytointeja.

Sijaiset syyniin

Vaikka uutta lakia kiitellään, on erityisesti Kuntaliitto nostanut esiin myös yhden ongelman. Sosiaalityöntekijän sijaisten kelpoisuusehtoja tiukennetaan.

Tähän asti sijaisena on enintään vuoden voinut toimia käytännön työn tunteva sosionomi. Jatkossa sijaiseksi kelpaa vain opintojensa loppuvaiheessa oleva sosiaalityön yliopisto-opiskelija.

Nyt varsinkin pienissä kunnissa pelätään, ettei päteviä sijaisia enää saada, kun vakinaisiin virkoihinkin hakijoita on vähän.

– Me olemme vuosikausia olleet positiivinen poikkeus. Meillä on kaikissa vakinaisissa viroissa kelpoisuusehdot täyttävä henkilö, ja hakijoita on ollut enemmän kuin yksi, Kivimäki sanoo.

Sijaisina on käytetty sekä kokeneita sosionomeja että Porin yliopistokeskuksen loppuvaiheen opiskelijoita.

Rauman hyvä tilanne johtuu Kivimäen mukaan useammasta asiasta. Kaupungissa on panostettu ammatti- ja tehtävärakenteeseen. Rakenne pitää sisällään rinnakkaiset työntekijät, joista toinen on sosiaalityöntekijä ja toinen erityisesti käytännön työtä tekevä sosionomi.

Lisäksi Rauman sosiaalipalveluilla on laatusertifikaatti, joka myös on Kivimäen mukaan vetovoimatekijä.

Laatusertifikaatti on niin aikuis- ja perhetyöllä, lastensuojelulla kuin vammaispalveluillakin.

– Raumalla on työnantajana hyvä maine, Leena Kivimäki mainitsee.

Päteviä Porista

Eurassakin on näkynyt sama pätevien sosiaalityöntekijöiden vaje kuin muuallakin Suomessa. Pari virkaa oli pitempään täyttämättä.

– Nyt olemme saaneet rekrytoinnit kuntoon, Euran perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki kertoo.

Lehtomäki on ollut aktiivisesti eri yhteyksissä yhteydessä Porin yliopistokeskukseen ja sitä kautta Eura on saamassa virkoihinsa pätevää väkeä. Kahteen virkaan on valittu henkilöt, jotka saavat gradunsa valmiiksi toukokuussa. Sitä ennen he ovat parisen kuukautta palkattuina määräaikaisiksi.

Samasta suunnasta Eura saa myös päteviä ja osaavia sijaisia.

Lehtomäen mukaan pienen paikkakunnan pitää työntekijöistä kilpailleessaan olla joustava ja notkea. Pitää pystyä tarjoamaan jotain, mitä isompi kaupunki ei ehkä pysty.

Euran osalta perusturvajohtaja Lehtomäki on luvannut mielenkiintoisia, monipuolisia ja ammatillisesti haastavia työtehtäviä.

Yhdestä valitaan

Eurajoella on ollut vaikeuksia löytää jopa vakituisiin virkoihin pätevää väkeä, eikä asia sosiaalijohtaja Alpo Komminahon mukaan ainakaan helpotu.

– Olemme vakinaisiin virkoihin valinneet yhdestä, mutta olemme saaneet päteviä. Sijaisiksi olemme joutuneet väliaikaisesti palkkaamaan epäpäteviä.

Komminaho sanoo, ettei todellakaan vastusta koulutusta, päinvastoin. Koulutuksella on vahva arvo ja merkitys.

– Mutta työn kautta pätevöityneitä hyviä sosionomeja olisi tarjolla, Kommianho huomauttaa.

Uuden lain myötä Komminaho näkee vaaraksi lyhyet työpätkät, vaihtuvuuden ja mahdollisen alalta paon.

– Kyllä se hankaloittaa rekrytointia. Ja epäilen, ettei se ole vain pienten kuntien ongelma.

Sosiaalihuoltoon lisää laatua

  • Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tulee voimaan 1.3.2016.
  • Lainmuutoksen tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon.
  • Jatkossa sosiaalihuollon ammattihenkilöt (sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit) rekisteröidään. Heitä valvoo Valvira.
  • Sosiaalityöntekijä on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, sosionomi ja geronomi puolestaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita.
  • Lähteet: Valvira, Suomen