Esteellisyys viivästyttää kauppakeskuskaavan etenemistä Raumalla

Rauman Kanalin länsirantaa koskeva asemakaavamuutos etenee takkuillen, koska päätöksenteossa on tapahtunut menettelyvirhe.
Rauman Kanalin länsirantaa koskeva asemakaavamuutos etenee takkuillen, koska päätöksenteossa on tapahtunut menettelyvirhe. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Kuntapäättäjän esteellisyys on palauttamassa Rauman kauppakeskuskaavan käsittelyn takaisin kaupungin omaan päätöksentekoon. Kaavakysymys on Turun hallinto-oikeuden käsiteltävänä Kanalin länsirannan asemakaavamuutoksesta jätettyjen valitusten vuoksi.

Kaupunginhallitus ottaa kantaa esteellisyyskysymykseen ensi viikolla, kun sen antaa lausuntoa Turun hallinto-oikeudelle kaavavalituksista.

Muotovirhe esiin valituksessa

Kaupunginhallituksen lausunnon pohjana on kaupunginlakimies Elina Kauton näkemys, jonka mukaan Vanha Rauma Yhdistys ry:n valitus tulisi myöntää oikeaksi.

Päätös kauppakeskuskaavasta olisi siten tehty Raumalla virheellisessä järjestyksessä, koska esteellinen luottamushenkilö on ollut asian käsittelyssä ja päätöksenteossa mukana.

Jos hallinto-oikeus toteaa menettelyvirheen, palauttaa se kaava-asian kaupungille uudelleen käsiteltäväksi. Silloin kaupunginvaltuusto joutuu tekemään asiassa uuden kaavapäätöksen.

Keula hyötyy kaavamuutoksesta

Esteelliseksi henkilöksi on katsottu erityisesti luottamushenkilö Sirpa Viitanen (sd.).

Jääviysasema syntyi, koska Viitanen toimi Osuuskauppa Keulan hallintoneuvoston jäsenenä ja osallistui samalla kaavamuutoksen valmisteluun ja käsittelyyn kaavoitusjaostossa, kaupunginhallituksessa sekä kaupunginvaltuustossa. Lisäksi hän on Keulalla töissä.

Kaavaratkaisu puolestaan koskee viiden kerrostalon osalta Osuuskauppa Keulan omistamaa tonttia.

Jos kaupunginhallitus päättää pyytää oikeudelta valtuuston kaavapäätöksen kumoamista, etenee asia vielä kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Tässä vaiheessa kaupunki ei ole ottamassa kantaa muihin kolmeen kaavapäätöksestä jätettyyn oikeusvalitukseen.