Hävikkiruoan vähentämisestä HINKU-palkinto

Suomen Ympäristökeskus SYKEn HINKU-tiimin vetäjä Pasi Tainio (vas.) lahjoitti Rauman kaupungin Ruokapalvelulle kuukauden HINKU-teosta diplomin. Vastaanottajina olivat ruokapalveluesimies Marianna Perhe (oik.) ja ruokapalveluohjaaja Eija Väinölä. Aloitteen tekijä Pasi Alonen (vihr.) kuvassa toisena vasemmalta.
Suomen Ympäristökeskus SYKEn HINKU-tiimin vetäjä Pasi Tainio (vas.) lahjoitti Rauman kaupungin Ruokapalvelulle kuukauden HINKU-teosta diplomin. Vastaanottajina olivat ruokapalveluesimies Marianna Perhe (oik.) ja ruokapalveluohjaaja Eija Väinölä. Aloitteen tekijä Pasi Alonen (vihr.) kuvassa toisena vasemmalta. Kuva: Ari Anteroinen

Suomen ympäristökeskus on palkinnut Rauman kaupungin esimerkillisen toiminnan hävikkiruoan vähentämiseksi helmikuun HINKU-tekona.

Positiivisen julkisuuden lisäksi kaupunki sai myös valinnasta diplomin. Diplomin vastaanottivat ruokapalvelujohtaja Eija Väinölä ja ruokapalveluesimies Marianna Perhe.

– Diplomi menee Nanun tuotantokeittiön seinälle, totesi Väinölä.

Rauman kaupunki on vähentänyt hävikkiruoan syntymistä jakamalla tätä ilmaiseksi.

Ylijääneen ruoan jako tapahtuu yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa. SPR hakee arkipäivisin keskuskeittiöstä yli jäänyttä ruokaa 30–40 ruoka-annoksen verran. Ne jaetaan ilmaiseksi SPR:n tiloissa joka arkipäivä kello 13 jälkeen kaikille, jotka haluavat tulla syömään. Myös SPR:n työllistetyillä on mahdollisuus ruokailuun,

SPR varmistaa joka kerta, onko ruokaa jäänyt yli. Tällä tavalla vältytään turhalta ajamiselta.

Pilotista käytäntöön

Toiminta käynnistyi vihreiden valtuutettu Pasi Alosen valtuustoaloitteesta aluksi pilottikokeiluna ja on nyt vakiintunut vuoden 2015 syyslukukauden alusta alkaen toimivaksi käytännöksi. Toiminta ei aiheuta kunnalle eikä keskuskeittiölle lisää kuluja.

Rauman kaupungin ja SPR:n toimintaa kehutaan hyväksi esimerkiksi toimivasta yhteistyöstä hävikkiruoan ja päästöjen vähentämiseksi.

Ruoka kun on yksi suurimmista arjen ilmastovaikuttajista.

26.2.2016 klo 10.15 Korjattu ja täsmennetty ruoanjakoa koskeva kohta.

HINKU-foorumi

  • Keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.
  • Jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.
  • Syntyi Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa.
  • HINKU-foorumi jatkaa hankkeessa käynnistettyä työtä kuntien ilmastopäästöjen vähentämiseksi, paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.
  • Uudet kunnat sekä energia- ja ilmastoalalla toimivat yritykset ovat tervetulleita mukaan HINKU-foorumiin.
  • Kuntien mukaantulo edellyttää ns. HINKU-kriteerien täyttymistä.