Kunnanjohtajan haku meni uusiksi Pyhärannassa

Pyhärannan kunnanjohtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi kunnanhallituksen päätöksellä.

Hakuaikaa on kaksi viikkoa niin, että haku päättyy 10. maaliskuuta kello 15.

Kunta julkaisee hakuilmoituksen ilmoitustaulullaan ja kotisivuillaan.

Kaikki edellisessä, 11. helmikuuta päättyneessä haussa tulleet 19 hakemusta otetaan huomioon uuden haun yhteydessä.

Aiempi päätös muutti muotoaan

Kunnanhallitus päätti samalla muuttaa aiempaa päätöstään kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista.

Enää ei vaadita soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa vaan ainoastaan ylempää korkeakoulututkintoa.

Tammikuussa tekemässään päätöksessä kunnanhallitus edellytti ”soveltuvaa”, mutta sana puuttui viranhakuilmoituksesta.

Alkuperäisellä muodolla kannattajia

Uuden kunnanjohtajan hakuprosessista on esitetty Pyhärannassa soraääniä.

Kunnanhallitusta ovat lähestyneet kirjelmällä kunnanvaltuutettu Rauno Luttinen ja kunnanhallituksen varajäsen Helka Huttela. Kirjelmässä vaaditaan kunnanjohtajan viran julistamista uudelleen avoimeksi niin, että soveltuva ylempi korkeakoulututkinto on vaatimuksena.

He huomauttavat, että ”soveltuva” oli mukana vuoden 2015 maaliskuussa päätetyissä kelpoisuusvaatimuksissa, joilla kuntaa haettiin edellisen kerran kunnanjohtajaa. Myös tuolloin lehti-ilmoituksesta puuttui kyseinen sana.

Lisäksi kirjelmän allekirjoittajat vaativat, että kunnan hallinto- ja vapaa-aikasihteerin, va. kunnanjohtajana nyt toimivan Katja Törrösen hakemus hylätään, koska pitävät häntä esteellisenä.