Kuntapäättäjien määrä vähenee

Rauman valtuustosaliin istahtaa jatkossa entistä pienempi kokoonpano meneillään olevan organisaatiouudistuksen myötä. Työ käynnistettiin päättäjistä ja seuraavaksi täsmentyvät palvelumallit.
Rauman valtuustosaliin istahtaa jatkossa entistä pienempi kokoonpano meneillään olevan organisaatiouudistuksen myötä. Työ käynnistettiin päättäjistä ja seuraavaksi täsmentyvät palvelumallit. Kuva: Esa Urhonen

Raumalla suunnitellaan kaupunginvaltuutettujen määrän kaventamista 43:een nykyisestä 51:stä. Muissa päätöksentekoelimissä päättäjien määrä vähenisi 11:stä 9:ään.

Syynä on hahmotteilla oleva organisaatiouudistus, jossa luottamushenkilöiden osalta käyttöön otetaan niin sanottu valiokuntamalli.

Siinä kaupunginhallituksen ja neljän valiokunnan jäsenet voisivat olla ainoastaan kaupunginvaltuutettuja tai varavaltuutettuja.

Vain vaaleilla valitut kelpoja

Historiaan jäisi suurin osa nykyisistä lautakunnista, joihin jäsenvalintoja on voitu tehdä väljemmällä periaatteella.

– Nyt halutaan korostaa sitä, että kuntavaaleilla on jo vaikutusta siihen, keitä valiokuntiin valitaan, määrittelee suunnittelujohtaja Asko Aro-Heinilä.

Kolmen valiokunnan työniminä ovat sivistysvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä tekninen valiokunta. Neljäs valiokunta on lakisääteinen tarkastusvaliokunta.

Nykyisistä Rauman lautakunnista eloon jäisivät enää ympäristö- ja lupalautakunta sekä keskusvaalilautakunta.

Valtuusto pitää tarpeellisena

Kaupunginhallituksella olisi kaksi jaostoa, kaavoitusjaosto sekä konserni- ja elinvoimajaosto.

Elinvoima-sanalla ei tarkoiteta tässä Aro-Heinilän mukaan vain elinkeinopolitiikkaa vaan laajasti kaikkea sitä, mikä tekee alueesta vetovoimaisen myös asukkailleen.

Luottamuspaikkauudistusta ja koko uutta organisaatiota on hahmoteltu tällä viikolla ensimmäistä kertaa myös kaupunginvaltuuston kesken.

Valtuustoseminaarissa organisaatiouudistus on nähty tarpeellisena.

Palvelut ehkä iän mukaan

Osa organisaation kokonaisuudistusta on, minkälaisella mallilla kaupungin palvelut jatkossa tuotetaan. Tämä työ on Aro-Heinilän mukaan vielä ”paljonkin kesken”. Palveluorganisaatio on kuitenkin määrä rakentaa päätöksenteko-organisaation varaan.

Keskusteluissa on ollut esillä vaihtoehto, jossa palvelut järjestetään ihmisen elämänkaaren mukaisesti nykyisten, sektoreittain järjestettyjen virastojen sijasta.

Vaaleilla valittua kaupunginjohtajaa eli niin sanottua pormestarimallia ei Raumalle ole tulossa. Sen sijaan yksi vaihtoehdoista on yhden kaupunginjohtajan malli, jonka myötä eri toimialojen johtajille olisi varattuna näkyvä rooli.

”Nyt halutaan korostaa sitä, että kuntavaaleilla on jo vaikutusta siihen, keitä valiokuntiin valitaan.”

Suunnittelujohtaja Asko Aro-Heinilä

Rauman organisaatiouudistus

  • Rauman kaupunki aloitti organisaation uudistustyön viime keväänä.
  • Uudistuksen tarvetta kaupunki perustelee muun muassa talouden ja eläköitymisen haasteilla sekä kuntien muuttuvalla roolilla maakuntahallinnon ja sote-uudistuksen myötä.
  • Seuraavan kerran valtuustotasolla uudistukseen paneudutaan huhtikuun seminaarissa.
  • Kokonaisuudessaan uudesta organisaatiosta on määrä päättää kesäkuun valtuustossa.
  • Uuden mallin käyttöönotto tapahtuu seuraavan valtuustokauden alkaessa vuonna 2017.