Laitilan ambulanssijärjestelyt lainmukaisia

Sairaanhoitopiirin tekemä päätös palvelutasosopimuksesta koskien ensihoidon järjestämistä Laitilan alueella ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä ole lainvastainen.

Hallinto-oikeus on kesäkuussa tehdyllä ratkaisulla hylännyt ensihoidon palvelutasopäätöstä koskevat valitukset.

Valituksen tarkoittama Laitilan, Nousiaisten ja Maskun alueiden osoittaminen riskialueluokkiin ei ole oikeuden mukaan perusteiltaan virheellinen.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei ensihoitoyksiköiden sijoittelu tai niille määritellyt valmiudet eivät myöskään olleet siten ristiriidassa, että määriteltyihin tavoitettavuustasoihin pääseminen olisi mahdotonta.

Vakka-Suomessa vain Uudessakaupungissa oleva ambulanssi on ympärivuorokautisessa valmiudessa. Toinen Uudenkaupungin autoista on paikalla 8–20.

Laitilan ambulanssi toimii ensihoitotehtävissä kello 8 ja 22 välisenä aikana. Ympärivuorokautiset ambulanssit päivystävät Mynämäessä ja Taivassalossa.

Avi antoi huomautuksen

Aluehallintovirasto on puolestaan sille tehdyn kantelun perusteella antanut sairaanhoitopiirille huomautuksen ensihoidon järjestämiseen liittyvien laiminlyöntien johdosta.

Viraston mielestä palvelutasopäätöksen muutoksen valmistelussa ei riittävästi selvitetty ja arvioitu, mikä muutoksen kohteena olleiden alueiden ensihoitopalvelun saatavuuden tilanne oli ennen muutosta ja miten tämä ensihoidon palvelutarve jatkossa kehittyy.

Sairaanhoitopiirin tulee toimittaa aluehallintovirastolle 31.12.2015 mennessä selvitys siitä, toteutuvatko palvelutasopäätöksessä määritellyt tavoiteprosentit riskialueluokkakohtaisesti yhdenvertaisesti Maskun, Nousiaisten, Mynämäen ja Laitilan alueilla.

V-S:n päivystyksille haetaan poikkeuslupa

Jos ensihoitovalmius ei toteudu palvelutasopäätöksen mukaisesti, tulee aluehallintoviraston toimittaa samaan aikaan mennessä selvitys, mihin korjaaviin toimenpiteisiin asiassa ryhdytään.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hakee sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa päivystystoiminnan jatkamiseksi Tyksin Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloissa perusterveydenhuollon päivystyspisteinä.

Poikkeuslupaa tarvitaan siksi, että lääkäripäivystys voitaisiin turvata Uudessakaupungissa ja Loimaalla.

Alueilla ei ole tarvetta päivystysasetuksen vaatimusten mukaiselle raskaalle erikoissairaanhoidon päivystykselle, mutta perustason lääkäripäivystys on turvattava.

Vakka-Suomen sairaalan päivystyspalvelut järjestää VSSHP:n Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos (EPLL). Tämä mahdollistaa selkeän ensihoidon ja päivystyksen ohjeistamisen ja työnjaon niin, että päivystyksiin ohjataan ja kuljetetaan vain ne potilaat, jotka voidaan niissä hoitaa.

Päivystystoimintaa johtaa ja siitä vastaa EPLL:n päivystyksen ylilääkäri.

Päivystyksissä on saatavissa virkasuhteinen laillistettu lääkäri, ja paikalla on aina laillistettu lääkäri. Niissä on käytettävissä myös riittävät kuvantamis- ja laboratoriopalvelut ympäri vuorokauden. Lausunnot saadaan teleradiologisesti. Erikoislääkärikonsultaatiot saadaan Tyksin Kantasairaalasta.