Maanpäästä osa nyt varattu teollisuudelle

Maanpään alueen keskiosan kalliot muuttuvat teollisuuskäyttöön varatuksi alueeksi Rauman kaupunginvaltuuston päätöksellä. Rakentamaton rantavyöhyke osoitetaan virkistysalueeksi. Kuva: Esa UrhonenRaumalainen metsäteollisuus, kuten sellutehdas piippuineen, pilkottaa näköetäisyydellä Maanpään kallioilta pohjoiseen päin katsottuna. Kuva: Esa Urhonen

Maanpään alueen asemakaavoitus osoittautui lopulta varsin kivuttomaksi päätökseksi Rauman kaupunginvaltuutetuille.

Kaavaratkaisu varaa Maanpään alueen pohjoisosan teollisuuskäyttöön.

Maanpään eteläosan maita sekä vapaa merenrantavyöhyke osoitetaan virkistysalueeksi.

Kaavapäätös syntyi kaupunginvaltuustolta yksimielisesti ja ilman äänestyksiä.

Vaadittiin tosin neuvottelutauko ennen kuin asia saatiin nuijittua.

Toiveena varjeleminen

Valtuusto päätyi varsin harvoin käyttämäänsä keinoon, toivomusponteen, Maanpään alueen käytön ohjauksessa.

Valtuutettu Piia Gustafssonin (kesk.) esityksestä kaavapäätökseen liitettiin yksimielisesti ponsi, jolla tavoitellaan teollisuusalueeksi nyt osoitetun alueen säilyttämistä nykytilassaan mahdollisimman pitkään.

Tarveharkinta mukaan

Valtuuston tahto tuli ilmaistuksi kaksiosaisena.

Ponnen ensimmäisen osan mukaan teollisuustontin myynnin tai vuokrauksen kohdalla tulee varmistaa, että teollisuushanke tarvitsee juuri kyseisen alueen toimintaansa varten.

Toisen osan mukaan teollisuusaluetta valmistelevia louhinta- ja hakkuutöitä ei aloiteta ennen kuin hanke on varmistunut.

– Hienoa, että merenranta tulee virkistysalueeksi, mutta on eri asia, onko 50 metrin päässä metsää vai teollisuutta, totesi Gustafsson.

Hieman samansuuntaista lisäystä ehti esittää kaupunginvaltuutettu Tapio Ailasmaa (vas.) osaksi varsinaista kaavapäätöstä, mutta hänen ehdotustaan ei kannatettu.

Pääosin ilman kaavaa

Kaavoitusjaoston jäsen, valtuutettu Helena Ollila (kesk.) huomautti, että valtuusto on jo päättänyt aiemmin saman alueen läpi piirretystä Järviluodon-tieyhteydestä.

– Se on aika looginen raja, jossa mantereen puoli voidaan varata teollisuudelle, jos sellaista tulee, joka ei voi järkevästi sijoittua muualle kuin metsäteollisuuden kupeeseen. Yhtä hyvin sen tielinjauksen merenpuoli voidaan varata virkistykseen niin, että se on kaavalla varmistettu.

Myös kaupunginjohtaja Kari Koski huomautti, ettei Maanpää ole aiemmin ollut virkistysaluetta vaikka sitä on käytetty virkistäytymiseen.

Kyse on aiemmin pääosin kaavoittamattomasta alueesta, josta nyt virkistysaluetta on 53 hehtaaria ja teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta 27 hehtaaria.

Nopeasti edennyt mutta kiistelty hanke

Rauma

Länsi-Suomi

Maanpään alueen asemakaavoitus kuulutettiin Raumalla vireille pannuksi tämän vuoden tammikuussa. Se tapahtui vuotta 2015 koskevan kaavoituskatsauksen yhteydessä.

Pääosin kaavoittamatonta aluetta käsittelevä osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuli julki tämän vuoden helmikuussa. Heti tämän jälkeen nettiadressi otsikolla ”Maanpäännokan koskemattomuuden puolesta” alkoi levitä kuin kulovalkea.

Maaliskuussa julkaistiin kaksi kaavaluonnosta, joista annettiin yhteensä 19 mielipidettä.

Kesäkuun kaavaehdotuksessa koko Maanpään rantaviivaa noudatteleva osa oli muutettu lähivirkistysalueeksi. Ennallaan oli teollisuuden käyttöön varattu alue Maanpään pohjoisosassa.

Kaavaehdotuksesta jätettiin kuusi muistutusta, joista yksi oli 117 henkilön yhteismuistutus. Siinä virkistysalueen kokoa pidettiin liian pienenä ja ehdotettiin teollisuusalueen rajan siirtämistä pohjoisen suuntaan luonto- ja virkistysarvojen turvaamiseksi.

Syyskuussa kaavaehdotus lähti kaupunginhallitukselta muuttumattomana kaupunginvaltuuston sinetöitäväksi.