Metsä Fibren sellubisnes kannatti hyvin

Metsäteollisuuskonserni Metsä Groupin liikevaihto oli viime vuonna 5,0 miljardia euroa. Yhtiö teki 542 miljoonan euron liikevoiton.

Sellua valmistavan Metsä Fibren liikevaihto liikevaihto nousi 1,4 miljardiin euroon. Sellubisnes tuotti edellisvuotta selvästi paremmin, liikevoitto nousi 337 miljoonaan euroon.

Selluteollisuuden liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna pääasiallisesti korkeamman toimitusmäärän, suotuisan dollarikurssin sekä puu- ja muiden raaka-ainekustannusten laskun ansiosta.

Sellunkeitto kannattaa tällä haavaa niin hyvin, että vireillä on useampia tehdashankkeita. Metsä Fibren uusi sellutehdas on jo rakenteilla Äänekoskella.

Yhtiö käyttää suuresta investoinnistaan nimeä biotuotetehdas, koska noin viidennes Äänekosken liikevaihdosta tulee muusta kuin sellusta jo tehtaan käynnistyessä.

Metsä Group ennakoi, että uudet sellutehtaat voivat johtaa alempiin käyntiasteisiin ja aiheuttaa hintojen laskua.

Yksi Metsä Fibren sellutehtaista on Raumalla. Yhtiö uudisti viime vuonna Rauman sellutehtaan hajukaasukattilaa. Investointi parantaa tehtaan hajukaasujen käsittelyä häiriötilanteissa ja vähentää siten tehtaan hajupäästöjä lähiympäristöön.