Saako invapysäköintiluvalla pysäköidä minne vaan?

Vammaisen pysäköintilupa asetetaan auton tuulilasin taakse alas niin, että se on helposti nähtävissä. Syytä on myös muistaa, että myönnetty lupa on vielä voimassa.
Vammaisen pysäköintilupa asetetaan auton tuulilasin taakse alas niin, että se on helposti nähtävissä. Syytä on myös muistaa, että myönnetty lupa on vielä voimassa. Kuva: Ari Anteroinen

Muut liikenteessä liikkuvat ja eri asuntoalueiden asukkaat ovat välillä epätietoisia siitä, minkälaiset pysäköintiohjeet ja -rajoitukset koskevat invalideille myönnetyn pysäköintiluvan haltijoita. Eli voivatko he jättää ajoneuvonsa muuallekin kuin invamerkillä ja -maalauksilla merkityille paikoille?

Rauman kaupungin lakimiehenä työskentelevä Marko Lehtonen kertoo muutamat faktat.

– Vammaisen pysäköintiluvalla saa pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta. Vammaisen pysäköintiluvan haltijan ei tarvitse myöskään käyttää pysäköintikiekkoa, mikäli sellaista vaaditaan, toteaa Lehtonen.

Tieliikenneasetuksen 53 §:n mukaan vammaisen pysäköintiluvalla saa vammainen tai häntä kuljettava pysäköidä luvassa mainitun ajoneuvon alueelle, missä pysäköinti on kielletty merkillä pysäköinti kielletty tai pysäköintikieltoalue.

– Tästä on pääteltävissä, että pysäköinti tieliikennelain ja –asetuksen vastaisesti muualla on kielletty.

Mitä voidaan todeta pysäköinnistä kiinteistöjen piha-alueille?

– Yksityisten kiinteistöjen osalta kiinteistön omistaja lähtökohtaisesti päättää pysäköinnin sallimisesta tai kieltämisestä, Lehtonen vastaa.

Vammaisen pysäköintiluvasta säädetään tieliikennelain 28 b ja 28 c §:ssä sekä tieliikenneasetuksen 53 §:ssä, jotka löytyvät muun muassa osoitteesta www.finlex.fi.