Sote-soppa näkyy jo Rauman aluesairaalan toiminnassa

Lokakuun aikana selvinnee sote-alueiden lopullinen määrä. Rauman aluesairaalan johtavan ylilääkärin Marja-Leena Alhon mukaan alue, josta löytyisi sekä Satakunnan keskussairaala että Turun yliopistollinen keskussairaala, olisi raumalaisen potilaan kannalta paras.
Lokakuun aikana selvinnee sote-alueiden lopullinen määrä. Rauman aluesairaalan johtavan ylilääkärin Marja-Leena Alhon mukaan alue, josta löytyisi sekä Satakunnan keskussairaala että Turun yliopistollinen keskussairaala, olisi raumalaisen potilaan kannalta paras. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Sote-uudistuksella tulee olemaan suuret vaikutukset Raumaan, olivatpa aluejaot lopulta mitkä tahansa. Suurimmat muutokset kohdistuvat päivystykseen ja aluesairaalaan olemassaoloon.

– Raumalla on vuoden 2017 kesäkuuhun saakka voimassa oleva poikkeuslupa, jolla voimme järjestää ympärivuorokautisen päivystyksen perusterveydenhuollon yhteydessä. Nyt näyttää siltä, että jatkoaikaa ei ole tulossa, toteaa Rauman aluesairaalan johtava ylilääkäri Marja-Leena Alho.

Medi-Rauma jää soten jalkoihin

Olipa tuleva sote-aluejako mikä tahansa, tarkoittaa se sitä, että Raumalta poistuu päätäntävalta sosiaali- ja terveysasioissa. Hieno ajatus Medi-Raumasta on nyt hukkumassa sote-soppaan.

– Käytännössä kaikki vaihtoehdot tarkoittavat Rauman aluesairaalan kohdalla leikkaustoiminnan loppumista. Se on tietysti ikävää, sillä meillä on täällä hyvät palvelut. Tänne jäänee lähinnä kuntouttavaa toimintaa. Akuuttisairaalan status Raumalta lähtee varmasti.

Kuntouttavan toiminnan lisäksi Raumalle voi mahdollisesti jäädä myös tutkimustoimintaa, joitakin erikoislääkärin vastaanottoja ja pieniä päiväkirurgisia toimenpiteitä.

– Kaikki riippuu tietysti siitä, mikä taho on palvelujen tuottaja ja minkälaisia palveluita alueelle halutaan tarjota, Alho pohtii.

Alhon mukaan pitkittynyt sote-jupakka on vaikuttanut jo Rauman aluesairaalan maineeseen työpaikkana.

– Meillä on vaikeuksia saada tänne nuoria, vastavalmistuneita erikoislääkäreitä. He katsovat, ettei Raumalla ole ammatillista tulevaisuutta. Voidaan siis sanoa, että Rauman sairaalan hiipuminen on osittain jo toteutumassa ihan itsestään. Katsomme tulevaisuuteen vuosi kerrallaan. Tämä ja ensi vuosi mennään ainakin normaalisti.

Ei enää turhaa työtä

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos sekä Lääkäriliitto suosittaa Suomen jakamista viiteen alueeseen, joissa jokaisessa olisi yksi yliopistosairaala. Tällä mallilla mahdollistettaisiin samanlaiset palvelut kaikille kansalaisille.

Satakuntaliitto ajaa puolestaan vahvasti Satakunnan omaa sote-aluetta. Maakuntajohtaja Pertti Rajala antoi vahvan signaalin asian puolesta Satakunnan kuntapäivillä tiistaina.

Rauma ei kuitenkaan ole kiinnostunut lähtemään mukaan selvittämään Satakunnan yhteistä sote-aluetta, ennen kuin valtakunnalliset linjaukset sote-alueiden määrästä ovat selvillä.

– Olemme vuosien varrella tehneet lukemattomia selvityksiä, jotka eivät ole lopulta johtaneet mihinkään. Näihin omaehtoisiin valmisteluihin on kulunut paljon työaikaa, emmekä halua enää tehdä turhaa työtä.

Keskustelu junnaa paikoillaan

Alhon mukaan nyt on jumiuduttu keskustelemaan pelkästään hallinnollisista ratkaisuista. Siitä mitä, mikäkin ratkaisu pitäisi sisällään, ei ole kenelläkään vielä tietoa.

– Nyt pitäisi puhua myös siitä, millaisia lähipalveluita mikäkin ratkaisu pitää sisällään. Niistä ei ole puhuttu millään foorumilla lainkaan.

Mitä isompia tulevista sote-alueista tulee, sitä enemmän pitää kiinnittää huomiota palveluverkostoon. Muun muassa Vaasan on tarkoitus hankkia siirrettävä terveysasema, jota voidaan liikuttaa paikasta toiseen vetoauton perässä. Tarkoituksena on, että lähipalveluita voidaan tarjota uudella tavalla.

– Satakunnassa näistä uusista mahdollisuuksista ei ole puhuttu ollenkaan, aluesairaalan johtava ylilääkäri Marja-Leena Alho ihmettelee.

”Meillä on vaikeuksia saada tänne nuoria, vastavalmistuneita erikoislääkäreitä. He katsovat, ettei Raumalla ole ammatillista tulevaisuutta.”

Johtava ylilääkäri Marja-Leena Alho

Sote-uudistus

  • Hallitusohjelman mukaan sote-alueita on yhteensä
  • Eri tahoilta on kuulunut vahvoja spekulaatioita 12–14 alueen ratkaisumalleista.
  • Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa.
  • Sote-alueet tuottavat alueensa palvelut itse tai ne voivat käyttää palveluiden tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia.
  • Ehdotus uusiksi sote-alueiksi menee hallituksen päätettäväksi 29. lokakuuta.

”Rauma voi hajottaa maakunnan”

Rauma/Helsinki

Anu Elo, Länsi-Suomi

Hallitusohjelman linjaus on, että sote-alueita on korkeintaan 19 ja minimissään viisi. Rauma ei tule missään tilanteessa muodostamaan omaa aluetta. Jos alueita on alle 10, ei Satakuntakaan omana alueenaan ole niiden joukossa.

– Alueen tulee pystyä järjestämään kaikki sote-palvelut, 24/7 päivystys mukaan lukien. Lisäksi tulee taata kansalaisten vaikutusmahdollisuudet. Tällä perusteella on päädytty noin kahteentoista nykyisiä vaalipiirejä vastaaviin alueisiin. Lopullinen päätös on tietysti poliittinen, eikä sen tarvitse olla tämä, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Kunnat saavat kuitenkin tulevalla lausuntokierroksella kertoa oman näkemyksensä siitä, mihin itsehallintoalueeseen ne haluaisivat kuulua. On selvää, että tällä on vaikutusta myös vaalipiireihin, joten tämä pitää ottaa huomioon päätöstä tehdessä. Tämä tulee varmasti jonkin verran rajoittamaan kunnan suuntautumista.

– Teoriassa Rauman on mahdollista hajottaa Satakunnan maakunta, mutta en usko, että käytännössä näin tulee käymään. Kokonaisuus on harkittava kaikkien osapuolten kesken. Eduskunta tekee sitten lopullisen päätöksen.

Rauman nykyinen sosiaali- ja terveydenhuolto tulee siirtymään henkilöstöineen ja kiinteistöineen itsehallintoalueelle.

Hallintotasolla muutos on suuri, mutta raumalaisten pitäisi jatkossakin saada vä-hintään nykyisen tasoiset palvelut.

– Muutos on onnistunut, jos raumalaiset eivät muutosta arjessaan edes huomaa, elleivät palvelut ole parantuneet. Se tietysti pitäisi näkyä, Kuntaliiton Tainio sanoo.

Tuttu Satakunta vai kiehtova Varsinais-Suomi?

Rauma

Länsi-suomi

Satakunnan osalta vaarana voi olla koko maakunnan hajoaminen, jos Rauma päättää valita sote-alueeksi Satakunnan sijaan Varsinais-Suomen.

Kumpi alue olisi sairaalamme kannalta myönteisempi suunta?

– Aluesairaalan kannalta ei ole merkitystä kumpaan alueeseen kuuluisimme. Varsinais-Suomen puolella tilanne on myös haastava. Sairaalatoimintaa on ajettu alas niin Uudessakaupungissa kuin Salossakin, pohtii Rauman aluesairaalan johtava ylilääkäri Marja-Leena Alho.

Alhon mukaan Satakunnan keskussairaala on palvellut raumalaisia hyvin. Takana on pitkiä hoitosuhteita, joita ei varmasti kannata päästää rapistumaan. Turun suuntaa puoltaa lähinnä monipuolisemmat palvelut, joita raumalaisten olisi mahdollista saada yliopistollisesta keskussairaalasta.

– Raumalaisen potilaan kannalta molemmat sairaalat samassa alueessa olisi tietysti paras mahdollinen vaihtoehto.