V-S sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö ylitti suunnitelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö ylitti suunnitelmat vuonna 2015. Samalla hoidettujen potilaiden määrä kasvoi 1,4 prosenttia. Viime vuonna sairaanhoitopiirin velat vähenivät ja omavaraisuusaste kasvoi hieman.

Jäsenkuntatuotot kasvoivat 2,7 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna, mikä vastaa talouden vakauttamisohjelman mukaista kehitystä. Jäsenkunnille kertyi hoitojaksoja 3,0 prosenttia ja avohoitokäyntejä 2,2 prosenttia talousarviossa arvioitua enemmän.

Talouden vakauttamisohjelman mukaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien keskimääräinen maksujen kasvu ei saa ylittää 3,8 prosenttia vakauttamisohjelman 10-vuotiskaudella.

Sairaanhoitopiirillä oli tilinpäätöshetkellä pitkäaikaisia velkoja 231,9 miljoonaa euroa. Velka supistui 27,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Omavaraisuusaste on nyt 29,9 prosenttia. Lainamäärän vähentäminen toteutui talouden vakauttamisohjelman tavoitteen mukaisesti, 4,9 miljoonaa euroa rahoitussuunnitelmaa suurempana.

Sairaanhoitopiirin viime vuoden toimintakulut olivat 672,8 miljoonaa ja toimintatuotot 717,6 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin yhteenlasketut toimintakulut kasvoivat 3,7 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Talousarvio ylittyi 20 miljoonaa euroa. Toiminnan laajuus ylitti hoitojaksoina laskettuna tavoitteet 2,6 prosenttia. Tilikaudelta kirjataan 1,1 miljoonan euron ylijäämä, kun tavoitetuloksena oli 2,0 miljoonan euron ylijäämä.