Virolaispakolaisten kohtalot veivät mukanaan

Valtiotieteiden tohtori Pauli Heikkilä on lähtöisin Paneliasta. Tie on vienyt Jyväskylän kautta Turkuun. Kuva: Tarton yliopistoMuusikko ja räppäri Paleface alias Karri Miettinen sai Suomen Kulttuurirahastolta 30 000 euron apurahan. Kuva: LS-arkisto/Kai Jalonen

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Satakuntaan kaikkiaan yksitoista apurahaa.

Toinen suurimmista 20 000 euron apurahasta myönnettiin Kiukaisista kotoisin olevalle valtiotieteen tohtori Pauli Heikkilälle virolaispakolaisten kansainvälisiä suhteuta Kylmän sodan aikana käsittelevään väitöksen aikaiseen tutkimukseen. Summa maksetaan Alma ja Unio Hiitosen rahastosta.

– Tarkemmin sanottua olen kotoisin Paneliasta, täsmentää Heikkilä.

– Vanhemmat asuvat siellä edelleen. Hyvä, että heidän naapurinsa voivat nyt lukea tästä, Heikkilä naurahtaa.

Nykyään Heikkilä elää ja vaikuttaa Turussa.

Gradu herätti mielenkiinnon

Kiinnostus väitöskirjan aiheeseen virisi jo vuoden 2000 tehdyn gradun myötä, joka käsitteli suomalaisten suhtautumista Euroopan yhdentymiseen maailmansotien välillä.

– Väitöskirjaa varten halusin ensin verrata sitä virolaisiin, mutta virolaispakolaisten kohtalot veivät mukanaan.

– Väittelin vuonna 2011 virolaisten Eurooppa-keskusteluista 1923–1957 niin Virossa kuin pakolaisuudessa ja sen jälkeen olen tutkinut heidän kansainvälisiä suhteitaan, johon apurahakin on tarkoitettu, taustoittaa Heikkilä.

Heikkilä arvelee, että varmasti nykyinen pakolaiskriisi on vaikuttanut jotenkin apurahan saamiseen.

– Minulla ollut yhteyksiä Viroon siitä saakka, kun sinne ensi kerran lähdin ummikkona vaihto-opiskelijaksi keväällä 2003.

– Kielen kuitenkin oppii helposti samankaltaisen rakenteen takia, mutta toisinaan samanlaiset sanat tarkoittavat eri asioita, kuten hallitus hometta tai pori kuraa, kertoo tohtori Pauli Heikkilä esimerkkejä.

”Minulla ollut yhteyksiä Viroon siitä saakka, kun sinne ensi kerran lähdin ummikkona vaihto-opiskelijaksi keväällä 2003.”

Pauli Heikkilä

Suomen Kulttuurirahasto

Raumalle kolme apurahaa

  • Kasvatustieteiden maisteri Mikko Tiilikainen, 10 000 euroa opetuksellisia lähestymistapoja ja pedagogista argumentointia käsittelevään väitöskirjatyöhön Urpo ja Maija-Liisa Harvan rahastosta.
  • Rauman Taidemuseon Säätiö, 22 000 euroa Rauma Biennale Balticum 2016 Vulnerability - Haavoittuvuus -näyttelyn toteuttamiseen Teresia ja Rafael Lönnströmin rahastosta.
  • Rauman Konserttiyhdistys ry, 5 000 euroa Rauma Festivo -kamarimusiikkifestivaalin järjestämiseen Mirjam ja Hans Helinin rahastosta.

Karri ”Paleface” Miettiselle 30 000 euroa

Helsinki

Länsi-Suomi

Suomen Kulttuurirahasto jakoi apurahoina ennätykselliset 25 miljoonaa euroa vuosijuhlassaan 27.2. Tieteen hakemusmäärä kasvoi, mutta taiteen laski. Hakijoista 12 prosenttia sai apurahan. 30 000 euron suuruisen palkinnon saivat evoluutioekologian professori Hanna Kokko, muusikko Karri ”Paleface” Miettinen sekä valtio-opin professori emeritus Jaakko Nousiainen.

Kaksi miljoonaa enemmän

Yhteensä apurahoja myönnettiin 1 064 henkilölle, työryhmälle tai yhteisölle. Taiteen hakemusten määrä laski viidelläsadalla, tieteen taas lisääntyi sadalla. Jaettavaa oli peräti kaksi miljoonaa edellisvuotta enemmän, joten hakemusten läpimenoprosentti nousi sekä tieteessä että taiteessa ollen nyt 12 prosenttia. Myös apurahojen keskisuuruus kasvoi, tieteen aloilla se oli 22 700 euroa ja taiteessa 16 600. Tiede sai apurahoista 54 prosenttia ja taide 46 prosenttia. Eniten rahaa myönnettiin taiteelliseen työskentelyyn ja toiseksi eniten väitöskirjatyöhön. Post doc -tutkimuksen osuus kasvoi edelleen ja oli nyt 14 prosenttia. Naisten osuus apurahansaajista laski hieman ja oli nyt 56 prosenttia. Apurahansaajista ulkomaalaisten osuus kasvoi ja oli nyt 10 prosenttia.