Kolumni · · 0

Näyt edesmihis kääny!

Raumlaiset tykkävät trambat polkpyärä jos sitt o suvi taikk talv. Ja se ongin dervelist kropallekki, ei siin mittä. Polkpyärä ova nykysi fiinei. Lue juttu »

Lstv-loading