70-vuotias Lapin apteekki juhlatuulella

Apteekkari Maarit Tarvainen pitää tärkeänä, että hänen kahdessa apteekissaan asiakas kohdataan kokonaisvaltaisesti. 70-vuotiaassa Lapin apteekissa työskentelevät myös farmaseutti Aija Oja (oik.) ja lääketeknikko-opiskelija Heli Torola (vas.). Kuva: Elina Helkelä

Lapin apteekissa ei tuoksu enää kamferi eikä eetteri, kuten vuonna 1949, jolloin apteekki aloitti toimintansa apteekkari Aili Seppävuoren johdolla.

Tuolloin siellä valmistettiin itse rohdoksia, lääkepulvereita, pillereitä ja mikstuuroja – osaa niistä vielä 1990-luvulle asti.

Nykyään Lapin apteekki myy tehdasvalmisteisia lääkkeitä, itsehoitotuotteita ja apteekkikosmetiikkaa keskittyen kokonaisvaltaiseen asiakaspalveluun, jossa lääkeneuvonta ja asiakkaan hoitoon sitouttaminen ovat tärkeimpiä osa-alueita.

– Apteekkihenkilökunta ei saanut ennen 1980-lukua ja lakimuutosta edes antaa asiakkaille lääkeneuvontaa, vaikka se on ollut aina ydinosaamistamme. 1980-luvun lopulla apteekkeissa lisääntyivät itsehoitotuotteet, jolloin lääkeneuvonnan rooli ja hoidontarpeen arviointi päivittäisessä apteekkityössä korostuivat voimakkaasti, Lapin apteekin ja Uotilan sivuapteekin apteekkari Maarit Tarvainen kertoo.

Tällä viikolla 70-vuotista toimintaansa perjantain kahvituksen ja lauantain lastenpäivän merkeissä juhlistava apteekki on tärkeä osa lappilaisten elämää.

Kylänraitin varrella sijaitsevan apteekin henkilökunta tuntee asiakkaansa, ja apteekkari Tarvaisen mukaan juuri se on valttikortti pienelle alan toimijalle.

– Meillä kohdataan asiakas joka kerta yksilönä ja hänen asiaansa keskitytään huolellisesti. Meillä on ammattitaitoa ja sitä myös käytetään.

Lapin apteekin tekninen apulainen Soili Puukka 1970-luvulla otetussa kuvassa.

Tarvaisen mukaan apteekkihenkilökunta ei suinkaan tee diagnooseja asiakkaille, mutta farmasian ammattilainen osaa kuitenkin useassa tapauksessa arvioida, pärjätäänkö itsehoidolla vai pitääkö asiakkaan hakeutua lääkäriin.

Lapin apteekissa ovat nykypäivää myös lääkkeiden koneellinen annosjakelu, lääkehoidon tarkistuspalvelu sekä lääkehoidon kokonaisarviointipalvelu, jota saa tehdä ainoastaan erityispätevyyden omaava ammattilainen.

– Nämä ovat lisämaksullisia palveluja, Tarvainen huomauttaa.

Apteekkarilla on kahdessa apteekissa palveluksessaan yksi proviisori, kaksi farmaseuttia, yksi lääketeknikko ja yksi lääketeknikko-opiskelija.

– Huolimatta siitä, että olemme pieni apteekki, meillä on kuitenkin hyvät tekniset valmiudet kehittää toimintaamme edelleen. Sähköinen resepti on tuonut apteekkijärjestelmään nopeutta. Seuraava askel voisi olla verkkoapteekin kehittäminen, jolloin apteekissa asiointi ei olisi kellosta kiinni, Maarit Tarvainen pohtii.