Äijäsua o Lassin doinen goto – toisem bolve maalvahdi haave o mestarus kasotusseoras

Mnuull on kauhi hing onnistu ja voitta Raumall. Se mnuu o nakottann mukulast astikk, meina Luku maalvaht Lassi Lehtine.Koronam bahus knipsas ko veitellp poikk Luku voittokulu. Raumlaiste sakk ol runkosarjas kakkosen, peli menivä erinomasest ja mone veikkasiva Lukko mestreiks.

– Tyhi fiilis siit jäi. Tunnus silt, ett kaikk o mahdolist, me meni aika hyämy päisi. Mutt ei siin mikkä auttann, terve ruumis o jokattellk kaikkest tärkkein asi, meina Luku maalvaht Lassi Lehtine.

Lukko meina organiseerat jokavuatise rahamyllys Pitsturnaukse elokuu alus.

Kaikk ammattpelaja eivä ol ikänäs tykännp pitkist turnauspäevist taikk peleist se jälkken go ensi on dreenatt yhdes vaa jokunen gert. Lehtinen gyll tykkäis vettä maalvahdi hapeti ylles jo Pitsi ajaks.

– En ole ikänäs pelannp Pitsturnaukses. Olin gippjän görrö viimäs suven ja enne stää maajoukkuen gohinois.

Eurooppaliigam brogramm men vahetuksehen Goronan dähde. Alklohko jäiväp pois, ja peli alkavak kuukautt myähemin go ol meinatt. Lukko saa vastahas lokakuun Cup-kiaroksells Sparta Praha.

Kotomaa liiga meinata startat endse mallihi syyskuum bualesvälis, mutt mikkä mailmambaukaus ei sekä olis, jos muutoksi tliis.

Korona tek se, ett seora ovak knaftannup pelajatten diänistei ja lykänn uude väem bestamist syksyhys saakk. Mutt Lukolls sakk o jo koos.

– Mnää tykkä, ett kaikk o reedas. Kaikk ajattleva ai muutongi, ett täst tlee meijän gauten. Siihe mnääki uskon gon Girjaha. Saki vanhap parra ovaf föleis, ja muutam tähdeline uus tulokas saatti riveihi. Mutt kontrahdeill ei tiättvästengä viäl voitoi sääkkrätä.

Lehtine alko korttelliigas kuude vuade ikkäsenp pojangloppin. Liigasakim bukukopis hän muista visiteerannes vähänp poikank ko isä valmens Lukko. Edustuspelei hän jännäs katsomos niingo muukkin gunnjalise ihmse.

Potkupalloakki Lassi pelas 12 ikkäseks saakk, nii ett kyll Äijäsua halli ja kentät tutui paikoi ova.
Äijäsua ongi Lehtisell niingon doinen goto.

– Kyll sportsmännin däällk kelppa. Kopp o fiin, motsuunsali tosa ylhäll, talvhall ja pururata viäres.

Sami-isä pelas liigas maalvahtin Lukos, Pelikaansseis ja SaiPas.

– Isä syy se ol, ett mnuust o jääkiakom belaja tull. C-B junnuis rupes tunduma silt, ett tämä suutais pasat oikke ornaar tyäks. Se usk vahvistus, kom bääsi U-16 maajoukkuesse.

Viimäs talven A-maajoukkues alkan Lehtine tek kovast miäleläs kontrahdi jatkamisest kasotusseoras kans.

– Mnuull on kauhi hing onnistu ja voitta Raumall. Se mnuu o nakottann mukulast astikk.

Mitä Luko mestarude jälkke?

– Freista josan pääsissi Liiga suuremppi sarjoihi. Sitt kapple ajam bääst.

Mingängaldast ekstra suunitelma 21-vuattiall ei olp pääknupis.

– Tähä mnää lyä nyk kaike voiman. Parandamise vara mnuullk kyll on dekniikas ja ruumingunnongim bualest.

Äijäsua jäähall 50 vuatt

Talkkotyä ol pääosas, ko Äijäsuallp pykätti Suamen golmas valejää. Se tul reedaha vuann 1961, juur koht Helsingi ja Tambre jälkke.

Me raumlaise oli nii ylppjöi, ett valla syljesklim bisi rindpiäliän. Se ol näättäk viäl stää maailma aikka, kotei kaikill oll viäl edes jääkaappi, sisähyyssist tai vesiröörsuihkuist puhumattakka.

Ko jää sitt viäl sai katom bäälles, ni Raumast tul Suamemaan golmas jäähallkaupung. Tämä tapadus vuade lopullk kon girjotetti 1970.

Kaupung o isänd hallis ja pykninkki on gasotett kaks kertta. Lukko on gaevanf flombuukistas oikke aika kähjäykse raha, ja nii seor o saank käyttöhö aitioit ja restorangei.

Ensi 90-luvull laajenust tul parin gaare verra merellp päi, nii ett pukukopi ja Lukon gonttuur ja ensmäinen drahtöör saatti saman gato all. Uudell vuastuhanell halli kasotetti vesitorni päi ja se levistys viäl pääkatsomon daa.

Ainuastas potkupallostadionim bualene ulksein o alkperäses paikasas. Levittämist on gyll fundeeratt sill hollillk kans, mutt mahtak siit tosi koskan dull?

Katsomoplassi (ungefäär 4500 lukkuas) piissavak kyll nykysell järjejuaksull hyvi, ja jäähalli om balvluksiltas areenaluakka.

Lue raumangiäline ekstra-aviis:

https://lansisuomi.ap.richiefi.net/76beea7a-b33f-429e-8104-a595e86889d1/1