Ajovalot hevoselle ja ratsastajalle hands free -pakko

Raumalaiset ratsastajat ovat olleet mielissään siitä, että kaupunki on antanut heille mahdollisuuden käyttää Pyytjärven kuntorataa ratsastamiseen. Liikenteen seassa ratsastaminen on aina turvallisuusriski. Kuva: Salla Karta

Kesäkuun alussa voimaan astuva uusi tieliikennelaki tuo muutoksia ratsastajille ja hevosen kanssa liikkujille.

– Kun aikaisemmin ratsukot määriteltiin olevan jotain jalankulkijan ja pyöräilijän väliltä, rinnastetaan ne nyt moottorittomiin ajoneuvoihin. Sen vuoksi hevosella ratsastetaan tien oikeassa reunassa liikenteen suuntaisesti. Sama koskee hevosen taluttamista. Hämärän ja pimeän aikaan ratsukolla pitää olla valkoinen valo osoittamassa eteenpäin ja punainen taaksepäin, lisäksi ratsastaessa pitää käyttää hands freetä, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen selvittää.

Hevosella ei ole ennenkään saanut ratsastaa jalkakäytävillä tai pyörätiellä ellei niitä ole erikseen merkitty ratsastamisen sallivalla liikennemerkillä. Samaa käytäntöä noudatetaan edelleenkin.

Ratsastustie voi olla jalkakäytävän tai pyörätien yhteydessä joko yhdistettynä väylänä tai rinnakkaisena väylänä. Yhdistetyssä väylässä merkit ovat allekkain ja rinnakkaisessa väylässä merkit ovat rinnakkain.

Jos merkkiä ei ole, on ratsukon siirryttävä tielle, sen oikeaan reunaan.

– En nyt suoranaisesti näe, että tämä määräys varsinaisesti edistäisi liikenneturvallisuutta. Hevonen on pakoeläin, joka pelästyy helpommin takaa tulevaa kuin vastaantulevaa kohdetta. Uudessa laissa on nyt ilmeisesti pyritty saamaan hevosella liikkujat samaan asemaan kuin muuallakin Euroopassa, Taskinen toteaa.

Kuten pyörällä, myös hevosella saa liikkua maastossa, mikä kuuluu jo jokamiehenoikeuksiinkin. Yksityisteillä saa ratsastaa, joskin vain väliaikaisesti.

– Kevyenliikenteen väylälläkin voi turvallisuussyistä hetken matkaa ratsastaa. Tällainen tilanne vo tulla eteen vaikka tallilta maastoon lähdettäessä.

Tuula Taskisen mukaan kunnat voisivat jatkossa nykyistä enemmän osoittaa ratsastajille omia turvallisia kulkureittejä.

– Mahdollisuus tähän varmasti on, jos on tahtotilaa. Liikenteessä pitäisi aina suojella heikoimmassa asemassa olevia. Mielestäni hevosen kanssa liikkujat ovat yksi tällainen ryhmä.

Ratsastaminen kiellettiin Pyytjärven kuntoradalla

Rauman kaupungin liikuntapalvelut antoi noin vuosi sitten raumalaisille hevosharrastajille luvan käyttää Pyytjärven kuntorataa ratsastamiseen tai hevosen taluttamiseen.

Hevosten tuominen kuntopolulle oli aluksi sallittua lauantaisin kello 11–13, mutta myöhemmin kaupunki pidensi lauantain aikaa ja lisäsi vielä keskiviikkoillat.

Monen ratsastajan harmiksi kaupunki ilmoitti viime viikolla kieltävänsä ratsastamisen Pyytjärvellä, koska ulkoilurataa kunnostetaan parhaillaan.

– Sinne on nyt tuotu hiekkaa, ja rata on hiekoitetuissa kohdissa tosi pehmeä. Hevosten kavioista jää maahan syvät jäljet. Olemme keskustelleet asiasta työnjohdon kanssa ja katsoneet parhaimmaksi kieltää kuntoradalla ratsastamisen ainakin siksi ajaksi, että hiekka tiivistyy polun pinnassa, Auli Kouru Rauman liikuntapalveluista kertoo.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ennen syksyä ratsastajilla ei ole kuntoradalle mitään asiaa.

– Katsotaan sitten syksyllä, miltä siellä näyttää, Kouru toteaa.

Kaupungin asettama ratsastuskielto tuli nyt raumalaisratsastajien mukaan ikävään ajankohtaan.

– Uusi tieliikennelaki hankaloittaa muutenkin jo ratsastajien liikkumista turvallisuusnäkökulma huomioiden. Ymmärrän kunnostustyöt, mutta on harmi, jos niihin kuluu koko kesä, pohtii ratsastusseura DR Teamin puheenjohtaja Katja Törrönen.

Ratsastajat ihmettelevät myös, miksei maastopyörällä ajamista ole kielletty kuntoradalla, sillä pyörätkin jättävät pehmeään hiekkaan syvät jäljet.

Raumalaiset hevosharrastajat ovat olleet tyytyväisiä ratsastusmahdollisuuteen Pyytjärvellä. Jotkut ovat tulleet maastoilemaan hevosensa kanssa pidemmänkin matkan takaa.

– Me tulimme hevostrailerilla Haapasaaresta. Pyytjärven pääpaikoitusalueella mahtuu hyvin kääntyilemään trailerilla, tosin siellä on kyltti, joka kieltää ratsastamisen, raumalainen hevosenomistaja Salla Karta naurahtaa.

Hän kertoo, että sekä ratsastajat että kuntoilijat ovat mahtuneet hyvin kuntoradalle, ja kaikki on sujunut suurin piirtein mallikkaasti.