Eurajoen koko uoma tutkitaan kunnolla

Joni Holmroos ja hänen kanootissaan oleva mittalaite analysoivat koko Eurajoen vedenlaadun. Maanantaina mukana oli myös Pyhäjärvi-instituutin toiminnanjohtaja Teija Kirkkala. Kuva: Jami Jokinen

Eurajoen koko uoman vedenlaatua on alkuviikolla tutkittu poikkeuksellisen kattavasti.

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja Marva Media toteuttavat tutkimuksen menetelmällä, jota ei ole aiemmin käytetty Suomessa kuin yhdessä joessa koko sen pituudelta.

Menetelmä perustuu jatkuvaan mittaukseen ja tiheään näytteenottoon kanootin avulla.

Vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Joni Holmroos lähti maanantaina liikkeelle Eurajoen luusuasta Pyhäjärvellä.

Hänen kanootissaan on jatkuvatoiminen mittari, joka analysoi jokiveden sameutta, sähkönjohtavuutta ja happamuutta minuutin välein.

Lisäksi Holmroos ottaa runsaasti vesinäytteitä sekä pääuomasta että siihen laskevista ojista. Näytteistä tutkitaan myöhemmin laboratoriossa muun muassa ravinne- ja bakteeripitoisuudet.

Kaikki tieto on sidottu gps-paikantimen tietoon, jolloin saadaan pistemäistä näytteenottoa kattavampi kuva vedenlaadusta koko joessa.

Maanantain aikana tutkimuskanootti pääsi joen yläjuoksulta Paneliaan saakka.

Vesi oli mittarin ja silmämääräisten havaintojen mukaan erittäin kirkasta. Ainoan poikkeuksen teki Euran jätevedenpuhdistamon purkuputki ja jokiosuus välittömästi sen alapuolella.

Putkesta tuli runsaan näköisesti kiintoainesta. Sen määrä yllätti tutkijankin.

Tiistaina iltapäivällä Holmroos oli päässyt Huhdan tienoille Eurajoella.

– Vedessä ei ole tapahtunut tämän päivän aikana isoja muutoksia, Holmroos kertoi.

Vesi on hänen mukaansa samentunut viljelypainotteisella alueella jonkin verran, mutta ei kovin paljoa.

– Sen sijaan luulen, että vedessä on vähän sinilevää.

Holmroosin tavoitteena oli päästä Eurajoen suistoon saakka vielä ennen pimeän tuloa.

Eurajoki-tutkimuksen tulokset valmistuvat parin viikon kuluttua, ja niistä uutisoidaan Sanomalehti Länsi-Suomessa.