Ikäihmisten neuvosto tuo Raumalla vanhusten äänen kuuluviin – aloitteilla lisää pontta havainnoille

Ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja Leea Hiltunen, sihteeri Marja-Liisa Lakaniemi ja jäsenet Seija Jumppanen sekä Ulla Antola ovat jatkaneet toimintaa koronavuodesta huolimatta: puhelinkokouksia on testattu tapaamisrajoitusten ollessa voimassa.

Raumalla toimivan ikäihmisten neuvoston suunnitelmissa oli jalkautua kuluvana vuonna vahvasti kyliin ja tuoda toimintaansa entistä paremmin tutuksi. Korona kuitenkin päätti toisin.

– Olisi ollut tärkeää kuulla ikäihmisten toiveista ja arjesta ihan paikan päällä. Nyt tällainen jalkautuminen siirtyy tulevaan, Ulla Antola Eläkeliiton Lapin yhdistyksestä kuvailee.

Tapahtumia on jouduttu perumaan runsain määrin, mutta kevään kaltaiseen sulkuun ja tapaamiskieltoihin asti ei ole onneksi tarvinnut ryhtyä.

Vanhusten yksinäisyys on kuitenkin puhuttanut paljon.

– Ikäihmisten neuvoston työvaliokunta tunnistaa kotihoidon tarpeen lisääntymisen ja kantaa huolta resurssien riittävyydestä, jotta ikäihmisten sosiaaliset ja fyysiset tarpeet tulevat riittävästi huomioitua, neuvoston puheenjohtaja Leea Hiltunen Rauman Kristillisistä Eläkeläisistä sanoo.

Ikäihmisten neuvoston toiminta lähtee monesti omista havainnoista ja keskusteluista, mutta kaupungille tehtyjen aloitteiden kautta niille saadaan myös lisää pontta.

– Neuvostolla on tapana kutsua kokouksiin käsiteltävistä aiheista tietäviä asiantuntijoita sekä vastaavia virkamiehiä, Hiltunen kertoo.

– Saamme näin itse lisää tietoa ja pystymme myös ystävällisesti patistamaan kaupungin toimijoita, Seija Jumppanen Rauman Kansalliset Seniorit ry:stä komppaa.

Kuluvana vuonna neuvoston kautta on saatu muun muassa Steniuksenkadun osoitemerkinnät paremmin kartalle – tämä helpottaa esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisten navigointia sairaalanmäen kiinteistöissä.

Tämän lisäksi Petäjäksentielle on saatu lisää penkkejä ulkoilevien vanhusten levähdyspaikoiksi. Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen suunnittelussa on kuultu neuvoston jäseniä, ja odotukset ovat isot tulevan senioripassin suhteen.

– Passin tarkoituksena on motivoida ikäihmisiä liikkumaan, harrastamaan kulttuuria ja osallistumaan tilaisuuksiin, Hiltunen kertoo.

Kertamaksulla passin haltija saisi käyttöönsä laajan kirjon kaupungin palveluita.

– Senioripassin toteutuminen on todennäköistä ensi vuoden puolella, toteaa Lakaniemi.

Ikäihmisten neuvosto

  • Vanhusneuvoston osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa. Raumalla neuvosto tottelee nimeä Ikäihmisten neuvosto.
  • Sen tehtävänä on seurata yhteiskunnan kehitystä, tehdä esityksiä, ehdotuksia ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa asioissa.
  • Neuvostoon kuuluu edustajia eri eläkeläisjärjestöistä ja se kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.