Keva: Satakuntaan yhä hankalampi saada työvoimaa – paremmalla palkallakin houkutellaan

Pulaa on valtakunnallisesti erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä sivistystoimialan ammattilaisista. Arkistokuva: Esa Urhonen

Kevan teettämä kuntapäättäjäbarometri kertoo kuntien työvoimasaatavuuden heikentyneen entisestään.

Satakunnan kuntapäättäjistä jopa 66 prosenttia kertoo, että omassa kunnassa ei ole ollut saatavissa avoimiin vakanseihin riittävästi osaavia työntekijöitä. Kuntapäättäjien arvio työvoiman saatavuudesta on entisestään heikentynyt vuodesta 2021.

Valtakunnallisesti noin kolme neljästä (73%) poliittisesta päättäjästä arvioi, että osaavia työntekijöitä ei ole ollut saatavissa avoimiin vakanseihin.

Työvoiman saatavuushaasteet ovat kasvaneet valtakunnallisesti erityisesti pienissä 10 000 – 49 000 asukkaan ja keskisuurissa 50 000 – 100 000 asukkaan kunnissa. Pulaa on erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä sivistystoimialan ammattilaisista

Maakuntatarkastelussa erityisesti Lapissa ja Varsinais-Suomessa on houkuteltu työntekijöitä paremmalla palkalla. Satakunnan päättäjistä 25 prosenttia kertoo, että erityisesti palkalla on kuntaan houkuteltu työntekijöitä.

Kuntatyöntekijöiden työhyvinvointi on nostettu esiin myös laajasti. Satakunnan päättäjistä 79 prosenttia kertoo, että poliittista keskustelua työhyvinvoinnista on käyty. Satakunnan kuntapäättäjistä 42 prosenttia näkee kuntien työhyvinvoinnin ja työkyvyn parantuvan tulevina vuosina ja 22 prosenttia ennakoi heikkenevän.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä loka-marraskuun aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 1156 kappaletta, joista 1028 oli poliittisten päättäjien vastauksia ja 128 kuntien virkamiesjohdon vastauksia.