Kurkistus uuteen kouluuun: Pohjoiskehän koulussa tehdään yhdessä

Pedagoginen rehtori Taina Suvikas ja hallinnollinen rehtori Jukka Raiskinmäki istuvat koko henkilökunnalle tarkoitetussa huoneessa. Uudessa koulussa on luovuttu perinteisestä ”opettajanhuone”-mallista. Kuvat: Pekka Lehmuskallio

– Arki on lähtenyt oikein hyvin käyntiin, vakuuttavat Rauman uusimman ylpeyden, Pohjoiskehän koulun, hallinnollinen rehtori Jukka Raiskinmäki ja pedagoginen rehtori Taina Suvikas.

Rehtorikaksikko istuu henkilökunnalle tarkoitetussa avarassa huoneessa, jota tässä koulussa kutsutaan perinteisen opettajanhuoneen sijaan henkilökunnan huoneeksi.

Sinne ovat tervetulleita kaikki 120 Pohjoiskehän koulun henkilökuntaan kuuluvaa; varhaiskasvattajista, opettajista, koulunkäyntiohjaajista aina ruoka- ja puhtaanapitohenkilöstöön.

Pohjoiskehän koulun värikoodit keltainen, vihreä ja sininen kertovat, minkä luokka-asteen tiloissa kulloin kin ollaan. ”Tori” yhdistää avattavilla ikkuna- seinillä varustettuja luokkahuoneita.

Vaikka koulunalku Pohjoiskehällä onkin sujunut mukavasti, koko kesä oli varsin kiireinen, sillä koulua sisustettiin ja varusteltiin samalla, kun itse rakennuskokonaisuutta viimeisteltiin kuntoon.

– Muutamat asiat ovat vielä hiukan vaiheessa. Esimerkiksi osa kuvaamataito- ja musiikkiluokkien kalusteista puuttuu, ja sahanpurun poistojärjestelmä käsitöiden kovien aineiden luokassa vaatii vielä säätöä, luettelee Raiskinmäki.

– Oppilaat eivät huomaa puutteita. He ovat kotiutuneet uuteen taloon hyvin ja osaavat liikkua täällä vaivatta, Taina Suvikas jatkaa.

Pohjoiskehän kouluun tullaan neljän sisäänkäynnin kautta. Pääsisäänkäynnistä pääsee suoraan esimerkiksi ruokalaan ja iltapäiväkerhon tiloihin sekä siiven kakkoskerroksessa sijaitsevaan hallinnolliseen osaan. Länsisiiven B- ja C-ovia käyttävät isommat oppilaat sekä liikuntasalin iltakäyttäjät.

Idänpuolen A-ovesta kulkevat esiopetuksen ja 1. ja 2. luokan lapset. Heillä on myös oma ulkoilupiha sekä luokkien keskellä sijaitseva ”tori”, jota voidaan käyttää kaikkien ryhmien yhteisenä tilana. Samanlaiset muunneltavat tilat löytyvät myös 3.–6.-luokkien siivistä.

Raiskinmäki puhuukin mielellään ”Rauman-mallista”, joka tarkoittaa joustavuutta ja muunneltavuutta niin koulun toimintavoissa kuin opetustilojen käytössäkin.

– Koko talon ideana on yhteistyö ja tiimityöskentely. Pienryhmät ja luokat voivat tehdä paljon yhdessä, jolloin integraatiomalli toteutuu luonnostaan.

Jukka Raiskinmäki esittelee pienryhmäluokkahuoneen ”pesää”, jonne oppilas voi tarvittaessa mennä hetkeksi rauhoittumaan.

Taina Suvikkaan mukaan Pohjoiskehän koulussa luodaan parhaillaan omaa toimintakulttuuria, jossa avarretaan niin opetushenkilökunnan kuin oppilaidenkin näkemyksiä koulunkäynnistä.

– Emme ole luopuneet pienryhmistä, ja kaikilla opetusryhmillä on omat tilansa, mutta tässä koulussa halutaan tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä yleisopetuksen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden välillä. Avarat, mutta tarpeen mukaan rajattavat opetustilat sekä moneen taipuva kalustus mahdollistavat tämän.

Suvikas kertoo, että oppilaat ovat suhtautuneet yhdentymiseen hyvin ja erityistä tukea saaviin oppilaihin suvaitsevasti.

– Aikuisten lapsille välittämä esimerkki on hyvin tärkeä integraation onnistumiseen.

Jukka Raiskinmäki selvitti uuteen kouluun siirtyville opettajille jo alkuvuodesta, mistä Pohjoiskehän koulussa tulee olemaan kyse.

– Avasin heille tulevaa toimintakulttuuriamme, josta ei ole olemassa valmista mallia, vaan me luomme sen yhdessä. Opetushenkilöstömme onkin jo saanut tähän koulutusta, ja se jatkuu edelleen.

Hallinnollisen rehtorin toimenkuvaan kuuluu vastata koulun toiminnasta eli taloudesta, henkilöstöstä ja tiedottamisesta. Lukujärjestysten laatiminen on iso osa Raiskimäen työtä.

– Pyrin laatimaan lukujärjestykset ja opetustilojen käytön siten, että eri osapuolille syntyisi mahdollisuus ja halu tehdä yhteistyötä. Esimerkiksi liikuntasalia käyttävät yleensä aina samanaikaisesti kaksi yleisopetuksen luokkaa ja yksi ryhmä, joka koostuu erityistä tukea saavista oppilaista, Raiskinmäki selvittää.

Pedagogisena rehtorina Taina Suvikas pyrkii olemaan lähellä opettajia ja ohjaajia.

– Pidän heidän kanssaan palavereja, minkä lisäksi vastaan koulun oppilashuollosta, Suvikas kertoo.

Koulun komea urheilusali on erotettavissa kolmeen osaan. Rehtori Raiskimäki pyrkii laatimaan lukujärjestykset siten, että salia käyttäisivät samanaikaisesti erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja yleisopetuksen oppilaat.

Molemmat rehtorit ovat aiemmin tahoillaan tehneet sekä pedagogisen että hallinnollisen rehtorin työtä, ja siinä sarkaa riitti kynnettäväksi.

– Viikkotunnit eivät riittäneet kaikkiin työtehtäviin, ja siltikin oli koko ajan sellainen olo, että jokin asia on jäänyt vähälle huomiolle, Jukka Raiskinmäki muistelee entistä virkaansa Kuopiossa.

– Nyt voimme keskittyä paremmin yhteen kokonaisuuteen, mutta toki meillä tehtävät menevät myös osittain ristiin. Lisäksi tiimiimme kuuluu apulaisrehtori Tuula Viheroja, Taina Suvikas huomauttaa.

Pohjoiskehän koulussa on panostettu merkittävästi koulunkäyntiohjaajiin, joilla on tärkeä rooli integraatiomallin toteuttamisessa.

– Onneksi meillä on riittävästi ohjaajia. Heitä on nyt 50 ja iltisohjaajia 10, kun opettajia on 45. Toivottavasti uutta talousohjelmaansa laativa Rauman kaupunki pitää jatkossakin huolta koulumme hyvistä ohjaajaresursseista, rehtori Suvikas toteaa.

Kolussa on useita infotauluja, joiden avulla voidaan lähettää erilaisia tiedotteita koulun henkilökunnalle ja oppilaille.

Uusi koulu on herättänyt suurta kiinnostusta sekä raumalaisten että maamme opetusalan ammattilaisten keskuudessa. Koulun sisäänajovaihe on ollut kuitenkin niin kiireinen, ettei Jukka Raiskinmäki ole ehtinyt vastaanottaa vasta kuin muutaman vierailijaryhmän.

Syyslomalla keskiviikkona 23.10. kello 12–18 Pohjoiskehän koululla on avoimet ovet, jolloin kaikki halukkaat pääsevät tutustumaan uuteen opinahjoon.

Koulun vihkijäisiä on määrä juhlistaa itsenäisyyspäivän aattona, 5. joulukuuta.

Pohjoiskehän koulua esittelevän juttusarjan seuraavassa osassa tutustutaan koulun oppilashuoltoon ja terveydenhoitajiin.

Pohjoiskehän koulu

  • Luokka-asteet 1.–6.
  • Oppilasmäärä nyt 430, myöhemmin noin 550. Oppilaista esikoululaisia on 55. Lisäksi iltapäiväkerholaisia on 85 ja henkilökuntaa 120.
  • Oppilaat siirtyneet pääasiassa lakkautetuista Syvärauman ja Merirauman kouluista sekä yksi opetussarja Pyynpään koulusta.
  • Yleisopetuksen kanssa samoissa osastoissa toimii erityistä tukea koulunkäynnissään tarvitsevien oppilaiden pienryhmiä, joita koulussa on 13.
  • Hallinnollinen rehtori Jukka Raiskimäki, pedagoginen rehtori Taina Suvikas.
  • Koulu maksoi noin 20 miljoonaa euroa.

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Koulutyö Pohjoiskehällä alkoi - "Muunneltavuus parasta uudessa koulussa"

Ensimmäisen koulupäivän tiimellystä Pohjoiskehällä – katso kuvat!

Pohjoiskehän uudenlainen koulu mahdollistaa uudet toimintatavat

Pohjoiskehän koulun ympäristön liikenne huolestuttaa