Länsi-Suomen Osuuspankki teki hyvää tulosta

Länsi-Suomen Osuuspankin omistajajäsenten määrä kasvoi noin 2700 jäsenellä viime vuoden aikana. Kasvu oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Omistajajäsenten kokonaismäärä vuoden lopussa oli 65.345, eli noin 40 prosenttia toimialueen koko asukasmäärästä. Pankki- ja vahinkovakuutuspalvelunsa Länsi-Suomen OP: iin ja Pohjolaan keskittäneiden asiakkaiden määrä lisääntyi 3200 keskittäjällä.

- Tämä on huikea saavutus. Asetimme varovaiseksi tavoitteeksi 65 000 omistajajäsentä, kommentoi toimitusjohtaja Simo Kauppi.

Luotonanto vahvassa vedossa

Pankin rahoitustoiminnan kasvu oli yli 10 prosenttia. Edellisvuoden tapaan yritysrahoituksen kasvu oli erittäin vahvaa. Yrityksille myönnettyjen luottojen kasvu oli peräti 25 prosenttia. Rahassa puhutaan yli 90 miljoonasta eurosta.

Taso poikkeaa arvioidusta yritysrahoituksen valtakunnallisista kehitysluvuista voimakkaasti ylöspäin. Kasvua syntyi erityisesti uusista yritysasiakkuuksista sekä asuntoyhtiöiden rahoituksesta. Kuluttajille myönnettyjen asunto- ja kulutusluottojen kehitys oli tasaista. Asuntolainoituksen kanta kasvoi yli 6 prosenttia.

Länsi-Suomen OP- Kiinteistökeskus Oy:llä vuosi oli myös menestyksekäs. Välitettyjen kauppojen määrä kasvoi 16 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti Raumalla OPKK  lisäsi kauppamääriään ja markkinaosuuttaan vahvasti.

- Tässä näkyvät uudet kohteet, kuten Papinhaan kerrostalot, huomauttaa pankinjohtaja Esa Sainio.

Yhteensä uusia luottoja nostettiin viime vuonna 530 miljoonan euron verran, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011.

- 530 miljoonaa tekee pankkipäivää kohden 2-3 miljoonaa euroa, laskee Kauppi.

Tasaista tulosta

- Länsi-Suomen OP:n tulos oli olosuhteisiin nähden hyvä, arvioi Kauppi.

Korkokate kasvoi lievästi äärimmäisen matalasta ja vuoden mittaan laskusuunnassa olleesta korkotasosta huolimatta. Hyvään kehitykseen vaikutti erityisesti luotonannon ja talletusten volyymien hyvä kasvu. Omistajajäsenille maksettiin bonuksia ennätysmäärä, lähes 7 miljoonaa euroa. Heikkenevä talousympäristö otettiin huomioon kulupolitiikassa, jonka myötä hallintokulut saatiin käännettyä laskuun. Pankin liikevoitoksi muodostui 14,8 miljoonaa euroa, jota voidaan vallitsevissa olosuhteissa pitää erittäin tyydyttävänä. Pankin vakavaraisuussuhde säilyi korkealla tasolla, lähes 28 prosentissa. Riskimittarina toimiva järjestämättömien luottojen määrä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna.

- Tämän hetken taloudellinen toimintaympäristö ei ole helppo, mutta olemme onnistuneet ylittämään pankkitoimialan yleisen kasvun eli käytännössä kasvattaneet markkinaosuuttamme. Menestyksemme kulmakiviä ovat olleet luottamus, asiantuntemus ja palvelukyky. Nämä yhdistettynä paikalliseen päätöksentekoon ja asiakaskokemusten määrätietoiseen parantamiseen auttavat meitä menestymään jatkossakin. Haluamme tuottaa erinomaisia palvelukokemuksia niin perinteisissä konttoreissa, kuin myös puhelin- ja verkkoneuvotteluissa, Simo Kauppi toteaa.

Videoneuvottelut alkavat

Asiakkaat käyttävät enenevässä määrin uutta teknologiaa myös pankkiasioinnissaan. Videoyhteydellä käytävät neuvottelut ovat jo mahdollisia Länsi-Suomen OP: ssa. Laajemmin näitä neuvotteluita ryhdytään käymään huhtikuusta alkaen. Noin 60 prosenttia asuntolainaneuvotteluista käynnistyy jo verkossa tehdyn hakemuksen pohjalta. Kevään edetessä myös puhelimessa on  mahdollista tehdä sähköisen tunnistautumisen avulla entistä helpommin sopimuksia.