”Lapsen voi olla vaikeaa käsittää, miten massiivinen voima tulella voi olla”

Tätä nuotiota rakennettaessa on varmasti ajateltu, että se olisi turvallinen. Metsäpalovaroituksen aikaan avotulta ei kuitenkaan saa tehdä, ja avotulen tekemiseen tarvitaan maanomistajan lupa.
Tätä nuotiota rakennettaessa on varmasti ajateltu, että se olisi turvallinen. Metsäpalovaroituksen aikaan avotulta ei kuitenkaan saa tehdä, ja avotulen tekemiseen tarvitaan maanomistajan lupa.

Lukijamme ovat kertoneet Kinnon ja Pyynpään alueella lyhyen ajan sisällä sattuneesta kolmesta tapauksesta, joissa lapset tai nuoret olivat tehneet nuotion tai sytyttäneet jotain, esimerkiksi roskia, palamaan.

Palomestari Miikka Jylhä kertoo, että ”mystisiä nuotioita” on ollut Raumalla viime aikoina jonkin verran. Kuumassa ja kuivassa säässä metsäpalovaroitus on ollut voimassa, joten avotulen tekeminen on ollut riskialtista.

Vähäinen sade pitkään jatkuneen kuivan ja kuuman sään jälkeen ei välttämättä muuta tilannetta metsäpalovaaran suhteen, mutta sade ei ole ainoa metsäpalovaaraan vaikuttava seikka. Alueelliseen riskiarvioon vaikuttavat kuivuus, tuuli, lämpötila ja sademäärät.

Voimassa olevat metsäpalovaroitukset voi tarkistaa esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta. Tiistaina lähes koko Suomessa oli voimassa metsäpalovaroitus.

Jylhä kertoo, että lapsilla tulitikkuleikkien motivaationa voi olla usein uteliaisuus ja kokeilunhalu. Vanhemmilla nuorilla taas taustalla voi olla vakavampiakin syitä, kuten auktoriteettivastaisuutta tai kriisiä henkilökohtaisessa elämässä.

– Lapsen voi olla vaikeaa käsittää, miten massiivinen voima tulella voi olla, Jylhä toteaa.

Vanhemmat voivat näyttää mallia turvallisesta tulenkäsittelystä esimerkiksi saunaa sytytettäessä. Jylhä kehottaa vanhempia käymään lasten kanssa läpi, miten tulta käytetään ja opettamaan lapsille, ettei tuleen voi suhtautua välinpitämättömästi ja miten toimia, jos havaitsee tulipalon.

Jos lapsi tai nuori on käsitellyt tulta luvattomasti, Jylhä mainitsee, että tilannekeskuksen kautta voi ilmoittaa tarpeesta Tulipysäkki-keskustelulle, jossa käydään läpi tulenkäsittelyn riskejä. Tulipysäkki on järjestetty moniviranomaisyhteistyönä, ja kyseessä on varhaisen puuttumisen menetelmä.

Kaavion kahden kysymyksen avulla voi päätellä, onko kyseessä avotuli vai ei.
Kaavion kahden kysymyksen avulla voi päätellä, onko kyseessä avotuli vai ei. Kuva: Satakunnan pelastuslaitos

Avotulta ei voi tehdä mihin vain, ja siihen tarvitaan maanomistajan lupa. Kaupunkialueella avotulen voi tehdä vain paikoilla, jotka on tarkoitettu sitä varten. Avotulta ei myöskään saa sytyttää, kun metsäpalovaara on voimassa.

Jos avotulen sytyttää tilanteessa ja paikassa, jossa on selkeä leviämisvaara, kyseessä on pelastuslain rikkomus. Tilanteissa on kuitenkin eroa, jos esimerkiksi roska-astia on sytytetty tahallaan palamaan tai nuotio on tehty väärin.

Tahallinen sytyttäminen on rikos. Jylhä muistuttaa, että vaikka alle 15-vuotiaalla ei ole rikosoikeudellista vastuuta, korvausvelvollisuus kuitenkin on. Ryhmässä tehdyistä vahingonteoista voi tulla seuraamuksia kaikille ryhmässä olleille.

Esimerkkinä Jylhä mainitsee tapauksen kesältä 2020, kun Mikkelissä paloi koulu tulella leikkimisen seurauksena – korvaukset ovat miljoonaluokkaa. Raumalaisesta tapauksesta, jossa talviharjoitteluhalli paloi alaikäisten tulenkäsittelyn seurauksena, tulee kuluneeksi tänä vuonna 20 vuotta.

Mikä on avotuli?

Avotuli ei tarkoita ainoastaan nuotiota, josta tuli voi päästä leviämään maaperän kautta. Esimerkiksi osa grilleistä ja retkeilyreittien tulisijoista on sellaisia, että niiden käyttö katsotaan avotulen tekemiseksi.

Vaikka tulisija olisi eristetty tukevasti maasta, sen käyttö voidaan katsoa avotulen tekemiseksi, jos tulisija on päältä avoin, koska riski tulen leviämiseen kipinöiden kautta on olemassa.

Kaasugrillin käyttö ei ole avotulen tekemistä, mutta suoraan maapohjalle asetettavat ja tuulessa helposti kaatuvat kertakäyttögrillit katsotaan avotulen tekemiseksi. Sen sijaan grillikodassa tai -katoksessa hormillisella tulisijalla grillaaminen ei ole avotulen tekemistä.