Matias Marttinen istuu kahdessa ryhmässä hallitusneuvotteluissa

Matias Marttinen puhui vappuna Keskuspuistossa.
Matias Marttinen puhui vappuna Keskuspuistossa. Kuva: Elina Halminen

Hallitusneuvottelut aloitetaan vaalivoittaja Petteri Orpon (kok.) johdolla. Hallitusta yrittävät muodostaa kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja rkp.

Hallitusneuvottelut on jaettu yhteentoista ryhmään.

Rauman ääniharava Matias Marttinen (kok.) istuu kahdessa teemaryhmässä. Niissä käsitellään kestävää julkista taloutta sekä verotusta.

Raumalainen ex-kansanedustaja, Samkista eläköitynyt yliopettaja Sauli Ahvenjärvi (kd.) on kauppa- ja kehityspolitiikan ryhmän jäsen.

Rauman seudun kansanedustajista Eeva Kalli (kesk.) ja Juha Viitala (sd.) eivät ole mukana, koska heidän puolueensa ovat näillä näkymin jäämässä oppositioon.

Hallitusneuvotteluita käydään tällä kertaa 11 eri pääneuvottelupöydässä. Näihin kuuluvat puolueiden puheenjohtajien pöytä, puoluesihteerien pöytä ja valtioneuvoston johtamista käsittelevä pöytä sekä kahdeksan teemaryhmää, joita kutsutaan reformipöydiksi.

Nämä reformipöydät on nimetty seuraavasti: kestävä julkinen talous, toimiva ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta, hyvinvointi syntyy työssä, osaava Suomi, kasvun kaava, puhtaan energian Suomi, kansainvälinen ja aktiivinen Nato-Suomi sekä turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio.

Näillä työryhmillä on lisäksi yhteensä 18 alatyöryhmää eli jaostoa.

Ryhmät neuvottelevat kustakin asiakokonaisuudesta ja valmistelevat niihin liittyviä hallitusohjelmakirjauksia.

Valtioneuvoston johtamista käsittelevän pöydän tehtäviksi on määritelty johtamisen lisäksi data ja mittarit sekä kokeilut ja hallinnon digitalisaatio.

Kestävän julkisen talouden pöydässä on määrä käsitellä talous- ja finanssipolitiikkaa, kehyssääntöä, säästötoimia, verotusta, omistajapolitiikkaa sekä eläkejärjestelmään liittyviä kysymyksiä.

Hyvinvointiyhteiskunta-ryhmän asioina on mainittu muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujärjestelmän rakenne ja rahoitus, sote- ja pelastuspalvelut, perhepolitiikka sekä aluehallinto, kunnat ja kaupungit.

Hyvinvointi syntyy työstä -ryhmän listalla ovat työmarkkinat, työllisyyspolitiikka, työllisyyspalvelut, työelämän kehittäminen, työperäinen maahanmuutto, sosiaaliturva, etuudet ja muu toimeentulo.

Osaava Suomi -ryhmä käsittelee koulutus- ja tiedepolitiikkaa, kulttuuripolitiikkaa sekä liikunta- ja nuorisopolitiikkaa.

Kasvun kaava -pöydässä käsitellään yrittäjyyttä ja omistajuutta, rahoitusmarkkinoita, markkinatalouden ja kilpailun edistämistä, monopoleja, sääntelyn ja byrokratian purkua sekä TKI-tavoitetta. Sen jaostoissa käsitellään rakennetun ympäristön, viestintäpolitiikan ja digitalisaation sekä maatalous-, metsätalous- ja luonnonvarapolitiikan kysymyksiä.

Puhtaan energian Suomi -ryhmän listalla on energia- ja ilmastopolitiikkaan sekä ympäristö- ja luonnonsuojelupolitiikkaan, luvitus- ja valitusprosesseihin sekä puhtaan energian investointeihin liittyviä kysymyksiä.

Kansainvälinen ja aktiivinen Nato-Suomi -ryhmässä käsitellään Eurooppa-politiikkaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä maanpuolustusta, Suomen Nato-politiikkaa, pohjoismaista yhteistyötä, ulkomaankauppaa, kehityspolitiikkaa, kyberturvallisuutta ja hybridiuhkia.

Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio -ryhmässä teemoina mainitaan sisäinen turvallisuus ja oikeuspolitiikka, Ahvenanmaa, segregaation ehkäiseminen, kotoutuminen, kokonaisturvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä tasa-arvo.

Hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit päättävät, ketkä neuvottelijat osallistuvat mihinkin ryhmiin.