Mitä marraskuu tuo tullessaan? Lue Raumlaine horoskoopp! - Myrkkpiikkine, tröpphäntäne, kaarpyssmiäs, jalopeor...

Myrkkpiikkine on syntyn 24.10.-22.11.

MYRKKPIIKKINE  (24.10.-22.11.) Skorpioni
Snää kiukuttles vähä joka asjast – ja suutas viäl ruvet naaprin gans kilppalemangi millo mistäkkin dyäst. Marraskuus snuull ja naaprillt tlee semmost intti, ett ruppett kilppa leikkaman gadu ristoksest puski ja piänemppi kräkyi. Tähde näyttävä oleva sillk kandill, ett snää loukkas siin leikis ens vasema olkvartes – ja sitt se oikkjangi, ko häves ja ruppes puima nyrkki naaprilles. Mnuu höyden ongi: ann jääd koko tyä! Jos hyvä tuur käy, naapris hoita yksnäs koko jopi.

KAARPYSSMIÄS (23.11.-21.12.) Jousimies
Snää oles ilone velikult, vähä niingo se Hakkri Iiro. Ja siinäkki samangaldane, etes saa rahojas pysymäm blakkrisas. Ny marraskuus näyttä silt, ett ensi meinas törsät kaikk sedelif flombuukistas ja sitt viäl vingutta luattokorttias juur jumalattomast. Fundeer ny, ett joul on dosa paikas ja sillo niit snuu rahojas vast tarvitangi. Ann vaikk kirkon golehtihin daikk marketi rahangeräjill – niit piissa joka päeväll.

TRÖPPHÄNTÄNE (22.12.-19.1.) Kauris
Snää oles semne oman diäs kulkija, niingom bruukata sanno. Marraskuun dähde ova semses mallis, ett niitte jälkke snää tahdoissis orkaniseerat miäleosotukse uutt kauppakeskust vasta. Ja kamppust vasta. Ja kyläkoulutte lopettamist vasta. Se on gyll juur turha aikkast vaevanäkkö. Ei sembualest, suutta oll ettäs saas föleihi Lehde Raineri miäleosotuksehes. Nii ja Pursheimo Mati, mutt häne nys saa föleihi mihi hullmaisuttehe hyvänäs.

Täsä poträtis Matti Pursiheimo, televiissiost tutt komjas friiar. Kuva: Jussi Hietikko

ÄMBREITTEN GANDAJA (20.1.-18.2.) Vesimies
Ihmse ova aim bitänns snuu järkmiähen ja vastun gandajan. Älä kumminga haalik kuut taevalt kon goett tytty marraskuus vähemppä. Es snää kumminga yksnäs saa Rinne Antti ulos valttioneovostost taikk Rauma Lukko liigamestriks, vaikkas kui jäähallill huudaisis. Koet saada asja vaikk siihe änttihi, ett Olkluato kolmone saadais reedaha ja kaupungillp pari uutt lumiaora ens talveks. Taikk…huakkeve taedais sittengi ollk koetta saad Lukko liigamestriks jäähallill huutamall.

VEDE ELÄVÄ (19.2.-20.3.) Kalat
Snuull ova raha-asja tähdellissi. Mutt se on glookku, ett snää oles mahdottoma hellämiäline luandkappal. Nämäk kaks eiväk kaikitelle oikkem bass yhtehe. Nys snuull o aihett riamastu: tähdek kertova, ettäs saas eine suureman gähjäykse raha lotterpaaleis. Viimeks ko näin gäve, annois rahas naapri ämmäll, ett hän sai osta tyyrist kissaruakka laiskallk kollkatilles. Ol ny viissave!

PUKK (21.3.-19.4.) Oinas
Koetast pittä hualt siit, että saap paattis ylös ennengom tleeva lailsep pakase. Ja olekkostis kattonn, ett talvpaltto ja muu talvise roiti ova reedas? Snää pruukkas oll jämtt, mutt ny näyttä silt, ett falska vähä siält sun däält. Kaikeks onneks oles tyäkambraateittes kans se verra väleis ett nämä auttava ny marraskuus. Se kyll meriteera stää, ettäs saas joulu all huhkit sitt senki edest palkitakses heit.

MIKO MULL (20.4.-20.5.) Härkä
Snuu mukavudehalullas ei marraskuus ol mittä määrä. Rakka avjopualison darvittis kantta ruaktalrikk noka all ja tranut kaffekupp joka aamu sänkkys viäre. Tähde ovas sendä se verra suasjolissi, ett näämäs tyämaallas snää ymmärräs muutmas tähdelises asjas antta sopevaisest myäde. Ol kyll jo aikaki, siäll oliki jongu aikka fundeerat, ett snuull tarvittis antta oikke lailes kölilöyly.

Täsä poträtis näett Rauma luatetui, sääkkrist rihti ja reedui ihmissi varvi nurkil: Hanna Marva, Pekka Wallenius, Samu Vahteristo ja Kalle Leppikorpi. Kuva: Pekka Lehmuskallio

KAKSOSPOJA (21.5.-20.6.) Kaksoset
Snuull on dähdette miälest annett järkki enemän go muill ja rohkeutt tuad ittiäs framill. Koetast tyrkyttä höydeijäs noill Raumam bäättäjill ja eritotten demareill. Marraskuus Leppikorven Galle tarvittis snuu järkkiäs ja hän olis sääkkrist miälisäs josas telefornaissi hänell. Hän om barhamillas tosa aamust pual kuude aikoihi. Mnää usko, ett yhdell lailsell asjatten duderamisell saisitt koulverkkasja eriomasse reedaha.

KRAU (21.6.-22.7.) Rapu
Snää oles kotoihmne. Mutt älä herra nimes nyp pist mittä sähköposti tyämaalles, ett snää pidäs omi lupines viiko verra friiherram bäevi. Ei semsest nykymailmas tyämaallt tykätä. Paitt Rauman gaupungill ei ol nii nuukka. Marraskuus mittseppis kaso karamölleitte ja paakkelsseitte ja Konttio lätkäpiiratte syämsest. Knipsautast nys sakseillas niitten gulutust!

JALOPEOR (23.7.-22.8.) Leijona
Snää tykkäs kaikest fiinist, jos sitt on gysymys huusholli mööbliseeramisest taikk niist parselleist mitä pistäs ylles. Mutt ei Rauman diaattri ens-illas kaikki killuttimi tarvita – semne o vanha-aikkast. Ja kaupan gassafrouall ei pass kiukutell eikä karjut. Syynäst tavaratte hinna nuukemi taikk lue Läns-Suame anonssi peräajatuksell.

KANALI HELM (23.8.-22.9.) Neitsyt
Kosk snää luantos jälle oles säser ja terävkiäline, ni täsä kuus snuun darvittis tyyrät se suuvärkkis. Muuton dapattu kamali, mistas tyäpaikkas ja saas kadullp päi alventtias. Kaikk klummi eivät tapad snuu harmikses. Vahink ei tul kell kaolas. Ei pass ettäs ruppek kamalast äkseerama ja pärmänttämä ko joku asi ei mens snuu miälhalus jälkke. Koet opetell hillittemä ittes – siins säästäs niit korkkjaha verendrykkihis määrätyi tropeijaski.

PUNTAR (23.9.-23.10.) Vaaka
Snää oles tähtmerkkis jälkken dasane ihmne. Snuu ruppevak kiukuttama Rauman gaupungi alvaris framill ottamas säästö. Marraskuus näyttä etei edes 20 miljuuna piiss. Kaupungintalo vanham bualen gellrist löyty merkei siit, ett koko talo täyty purkka ja rakentta uus, muuton goko pyting vajo kanalihi. Tämä tiätä paringymne miljuuna lisälasku. Stää varte meinatan dilat kaupungillk konsultt. Semse saa miljuunall. Rakenusmiähi Pualast kaikeks onneks saa tusina verran gymnellt tuhanell.
 

Täsä poträtis o Uutskiik ite. Kuva: Pekka Lehmuskallio