Mitä nuorten yhteiskuntatakuu tarkoittaa?

Hallitusohjelmaan kirjattu nuorten yhteiskuntatakuu astui voimaan 1.1.2013. Sen tavoitteena on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle joko työ-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä kun nuori hakeutuu työnhakijaksi.

Yhteiskuntatakuu pitää sisällään myös koulutustakuun, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, työpajassa, oppisopimuskoulutuksessa tai muulla tavoin.

Näin voidaan lisätä nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa ja varmistaa, että meillä on osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa.

Nuorten yhteiskuntatakuu merkitsee sitoutumista siihen, että kaikille nuorille saadaan työelämässä tarvittavaa osaamista ja tunnistetaan heidän tuen ja ohjauksen tarpeensa.

Rauman kaupungissa alkoi 1.2.2013 Nuorisotakuu -hanke, jonka tarkoituksena on lisätä yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville nuorille väyliä avoimille työmarkkinoille sekä kehittää nuoren koulutukseen ohjaamiseen tai työllistymiseen suunnattujen palveluiden ketjuttamista yhdeksi palvelu-kokonaisuudeksi, jossa nuoren rinnalla kulkee koko ajan sama palvelun-järjestäjä.

Tavoitteena on luoda Raumalla toimintamalli, jossa työmarkkinat ja palveluverkosto ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuoren onnistuneen koulutus- ja työuran aloittamiseksi.

Työvoimapulaa enteilevässä Suomessa ei ole varaa jättää näin suurta osaa nuorista työmarkkinoiden ulkopuolelle kuin tällä hetkellä on ja tarkoituksena onkin tehdä yhteiskuntatakuuta tunnetuksi myös yrityksiin ja lisätä yritysten valmiutta tarjota työn ja oppimisen paikkoja nuorille sekä tietoa yhteiskuntatakuun mahdollisuuksista.

Marja Laakso

projektipäällikkö