Miten sinä olet varautunut vanhuuteen? Hyvän vanhuusiän ennakointi on kaikkien täysi-ikäisten kansalaisten asia

Vanhuuteen varautuminen ei tuo vanhuutta lähemmäksi, mutta se luo turvallisuutta. Vanheneminen.fi-verkkosivulta löytyy useita työkaluja, joiden avulla voi aloittaa vanhenemiseen varautumisen. Kuva: pasja1000

Kuka hoitaa puolestasi talousasiat, ellet itse enää siihen kykene? Missä mieluiten haluaisit viettää ”vanhat päiväsi”? Miten varmistat, että pysyt hyvässä kunnossa?

Esimerkiksi näitä asioita meidän kaikkien, erityisesti keski-iän saavuttaneiden kansalaisten, tulisi pohtia.

Vanhustyön keskusliitolla on menossa kolmivuotinen hanke: Vanheneminen.fi – omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään.

Hanke tähtää siihen, että kansalaisten omaehtoinen varautuminen vanhuuteen yleistyisi ja siitä tulisi osa normaalia elämänkulun suunnittelua.

Varautuminen lisää ikääntyneiden ihmisten turvallisuuden tunnetta ja luo mahdollisuuksia hyvään elämään eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Liitto on tuottanut verkkosivuston Vanheneminen.fi, johon on koottu tietoa eri teemoista, kuten talous, asuminen, mielekäs elämä, terveys ja asiakirjat.

Vanhuuteen varautuminen näyttäisi kiinnostavan suomalaisia, sillä hankepäällikkö Katja Helon mukaan sivuston kävijämäärät ovat kasvaneet reippaasti.

– Sähköpostiin tilattavaa maksutonta viiden teeman itseopiskelukurssia vanhuuteen varautumisestakin on tilattu jo useita satoja, Helo iloitsee.

Hänen mukaansa tänä syksynä asiakokonaisuuteen voi perehtyä myös ryhmässä.

Esimerkiksi Kuopion kansalaisopisto on ottanut ohjelmaansa Ei huolta huomisesta vai viisaasti ennakoiden? -kurssin, joka valmistaa varautumaan tulevaisuuteen ja vanhuuteen.

Vanhustyön keskusliiton hankepäällikkö Katja Helo toivoo, että kansalaisten omaehtoinen varautuminen vanhuuteen yleistyisi ja siitä tulisi osa normaalia elmänkulkua.

Vanhustyön keskusliitto herättelee kansalaisia pohtimaan omaa vanhenemistaan julkaisemalla syyskuun loppupuolella kampanjan Onni on vanheta varautuen.

– Tarkoitus olisi, että mahdollisimman moni tekisi varautumissuunnitelmat edes johonkin elämänsä osaan; oikeudellisen ennakoinnin asiakirjoihin, talouteen, terveyteen, arjen sujuvuuteen, Helo luettelee esimerkkeinä.

Hankepäällikkö myöntää, että vanhenemisen tematiikka ei kiinnosta työelämässä olevia keski-ikäisiä, vaikka pitäisi.

– Vanhuus koetaan ehkä pelottavana asiana, mutta ennakointi pitäisi nähdä mahdollisuutena. Varautuminen vanhenemiseen ei tuo vanhuutta lähemmäksi, mutta se lisää turvallisuuden tunnetta.

Vanheneminen.fi-verkkosivulta löytyy työkaluja, joiden avulla itse kukin voi pohtia elämänsä merkityksellisiä asioita.

– Monet itseopiskelukurssin tehneet tai verkkosivun kysymyslomakkeisiin vastanneet ovat olleet tyytyväisiä siihen, että ovat lähteneet tutustumaan aiheeseen. Palautekommenteissa on muun muassa todettu, että näiden asioiden pohtiminen hyvissä ajoin ennen eläkeikää ei ole ollenkaan hassumpi ajatus, Katja Helo toteaa.