Musiikki muuttuu ajan myötä – This article also in English

Karol Mamot (vas.) ja Petteri Rasimus. Cindy Oulia

Raumalla musiikilla on historiansa. Orkesterinjohtaja ja käyrätorven soiton opettaja Anne Lehtomäki-Koskinen kertoo meille hieman siitä.

– Rauma on yksi tärkeimmistä puhallinmusiikkikaupungeista Suomessa. Rauman Poikasoittokunta on nyt 74 vuotta vanha, hän sanoo.

Anne puhuu sukupolvista.

– Toivon, että tämä arvokas musiikkiperinne jatkuu. Nykyisin on vaikeaa saada paljon ihmisiä osallistumaan orkesterimusiikkiin.

Hän antaa aina saman viestin oppilailleen.

– Musiikkiopintoja ei tarvitse ottaa liian vakavasti, mutta jos haluaa suureksi muusikoksi, pitää harjoitella todella paljon.

Musiikkia ei vain kuunnella. Sitä eletään ja siitä nautitaan. Esimerkiksi poikasoittokunta on päässyt musiikin ansiosta matkustamaan paljon.

Musiikki muuttuu ajan myötä. Tämä evoluutio herättää kysymyksiä.

Haastattelin Petteri Rasimusta, joka on projektipäällikkö musiikkiteollisuudessa. Hänen mielestään Raumalla on dynaaminen ja erittäin elävä musiikkiskene. Bändejä on paljon, muttei tarpeeksi esiintymispaikkoja.

Rasimus vinkkaa nuoria ja baarien pitäjiä aktiivisemmin buukkaamaan bändejä ja kysymään millainen musiikki baariin voisi sopia.

Rasimus kertoo, että tilanne on erilainen kuin ennen.

– Nuoret haluavat kokeilla enemmän musiikkinsa kanssa ja kehittää jotain uutta, hän sanoo.

Rasimuksen mukaan nuoret eivät kuitenkaan unohda juuriaan, joten heidän musiikissaan kuulee viittauksia klassikoihin.

Rumpali Karol Mamot uskoo, että aina tulee uusia sukupolvia, jotka soittavat rockabillya. Sen sijaan näyttää, että klassista rockia käytetään vähemmän ja vähemmän.

Kansainvälisenä opiskelijana ja musiikki-intoilijana löysin Raumalla musiikin artistien kautta. Kokemus on ollut rikastava.

Havaitsin, että täällä puhutaan samoista asioista kuin Ranskassa, esimerkiksi musiikillisesta siirtymästä vanhojen ja nuorempien sukupolvien välillä. Käynnissä on klassikoiden murros ja uudelleen arviointi.

Musiikin evoluutio on aina sen tulosta, mitä on aiemmin tehty. Ilman kokeiluja uusia musiikkityylejä ei koskaan olisi syntynyt. Tämä tekee musiikista ajatonta.

Jatkakaa musiikin tekemistä!

Teksti: Cindy Oulia, Samk

Kirjoittaja on Satakunnan ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelija

Music is universal. But the music of Rauma has its history. Anne Lehtomäki-Koskinen, a band conductor and a French horn teacher, tells us a bit about it. “I can say that Rauma is one of the most important wind band music towns in Finland. We have a long history and Rauman Poikasoittokunta (the Youth band of Rauma) is now 74 years old.”. So music has roots with bands such as Rauman Poikasoittokunta. Music is a legacy from the past. So it is important to know it to understand the actual identity of music.

Anne talks about new generations. “I hope that this valuable music tradition will go on. Nowadays, it ́s hard to have so many people to get involved in band music.”. She always gives a message to her students about music. “You don ́t have to take the music studies too seriously, but if you want to be a great musician, you really must practice hard”. Music is not only about hearing it, but also living and enjoying it. For example, Rauman Poikasoittokunta has been able to travel thanks to their music. Music is shared around the world and is recognized. So there is no worry to have about it.

Music evolves through time. This evolution raises issues. Particularly the transmission and the presence in music scene.

I interviewed Petteri Rasimus, a project manager in music industry, to learn his point of view. Music scene is dynamic in Rauma. He says, “I think it's alive, a very lively scene.”. The fact is that there are many bands, but there are not enough places to perform. He gives advice to youngsters and bar owners to “more actively taking the bands and asking about what kind of music, and arrangement could fit the bar”. This might be an easier way to facilitate shows.

As Petteri says, “this is a little bit different from yesterday. Teenagers like to experiment a little bit more with music. They develop something new.”. Nowadays, youngsters are more likely to look for something new. They experiment and open their minds to different possibilities. But they don ́t forget their roots so that they can find references to classics in their music. Teenagers are curious and find their way to express music through experimentations.

Karol Mamot, a drummer, gives an insight of the situation. “There will be always a new generation coming and playing Rockabilly. It seems that classic rock music is less and less used. This is the current situation. However, new generations are the continuity of older generations. So, this culture will live through them.

As a foreign student and a music enthusiast, I had a chance to discover music in Rauma through artists. It was an enriching experience. I discovered that some issues are the same in Rauma as in France. This is about the transition between older and younger generations. There is a rupture and also a renewal of classics. The evolution of music is a result of what has been done before. Without experimentations, other styles of it would not have ever existed. This is what makes music timeless. The message that I found through my research is : Keep doing your music !