Nykynem bitsmiss Amanda Teuho rakastus Raumaha: "Ol raar asi saad Pitsmissin gruunu”

Vuade 2018 Pitsmiss Amanda Teuho tykkä Raumast valla mahdottoman gauhjast. Hän meina tull Raumallk kokema stää sama kaupungi oma henkki ja tällämän gruunu seorava missim bäähä. POTRÄTT: Hans Lehtinen

Vuaden 2018 heinkuus pitsmissiks kruunatt Amanda Teuho vaikutta telefoonis kovast virkuselt. Tosa paikas täyty jäll lähtit töihi. Fröökyn on gonsultt, ja se virk vaati reisum bääll olemist. Eritottengin Dambre ja Jyväskylä nurkillt tlee käydyks usse.

Hänell o oma pisnes, mutt hän anta aikkatas parill muulekkim buulaakill.

Suvi pakka kuluma jokapäeväsis töis, mutt täyty välist sendä johonkki muuhallekkin gerjet. Heinkuu lopus Amanda tlee Raumall viikkoks. Sillo hän laske kruunu uudem bitsmissin gannettavaks.

Viimäs suven Amanda valla hullanus Rauman gaupunkki ja raumlaissi ja eritottengi Vanha Raumaha. Ko hän sitt sai missin gruunu, ni hän ol koko viikko niingon dregolis.

– Oli edeltkätt kuullk kambraateilt, ett Rauma omam bitsflika valikoittemine o yht juhla. Siäll o ihmsill lysti, ja kaikk o lämmjä ko linnumaito vaa.

Suurek kiitokse Amanda anta koko tapattuma orkaniseerajill: Riikka ja Hans Lehtisell.

– Ussen dämsis kilppailuis on girhiä meininkki, mutt Raumall ei semmost ollu lainkka.

Yllätys pitsmissiks pääsemine Amandall ol, vaikk siihe hän tiätystengi ol tähdänn. Pitsmiss o ai enne ollu vaalev, ja tiättväste Amanda Teuho ongi ensmäine ruskihiuksinem bitsmiss.

Tämä vuas on gulunn erinomase luanikkast, hän paoha.

– Uussi ihmssi olen dräfänn runssast ja töit on gans piisann. Hän haukuttle nuari naissi föleihi, kon dänä suven jälles kilppailla.

Siint tarvita hyvä supliikki, lisseks soveis olls hyväluandone ja tullk kaikengaldaste ihmsten gans toime.

– Föleis olemisest suutta ollp pali hyätty tulevas elämäs.

Jo piänest flikast saakk Amanda ol fundeerann, ett missikisoihi hän viäl mene. Heti ko hänest tul myndi, hän ilmott ittes parim biänemppän gilppailuhu.

– Ol välttämätönt saad kokemust Pitsmissi valikoittemist varte, hän ferklaara.

Seoravaks ol meiningeis Miss Suomi -kilppailu. Ja niin gäveki, ett hän o nys semifinalist.

Jos luanista oikke hyvi ja hänest rookka tull Miss Suam, ni hän kyll tiätä, mitä se jälkke o vooros.

– Mnuull on gauhi hinku pääst Miss Univärssum kilppailuihi.

Suve aikan Amanda Teuho meina viäl kerjet reissamangi. Pari kolmk kertta vuades hän nappaki äkklähdö ja pakka kapsäkkis.

Tänä vuann hän on gerjenn jo visiteeraman Gambias.

– Kroatia ja Unkar ovak kiikris, hän juttle. Jos vaa olis aikka ja raha, ni hän ostais tiketi Austraaliaha.

Mutt tullast takasi Rauman gusteill. Pitsviiko aikan Amanda träffä missiruljanssi muutakki väkki, vistaile Vanhas Raumas ja nautti se stämningist. Aurinkko luulis kans piissava.

– Pitsviikollp pruukka kuulem ai oll oikke suvist ilma!

Raumankielinen Raumalainen ilmestyi 26.6.