Toukokuu alus luutsin alottant Tomi Lämsä tiätä ainakki yhdem baika niingo omam blakkris.Se on Givikylä Areen eli Äijäsua. Siäl Lämsä aik on gulunn loppkevä ja alksuve arkpäevä.
– Aika pitkiks päevä ova venattann, aamust ehtosse, hän paoha.