Oppilaat innostuivat lukutuokiosta joogaliinassa

Ytimessä-hanke innostaa koululaisia lukemaan monin eri tavon. Viime viikolla Rauman normaalikoulun oppilaat kokeilivat lukemista joogaliinoissa.

Lasten ja nuorten lukuinnon kasvattamiseen etsitään uusia keinoja Rauman normaalikoulussa. Viime viikolla neljäsluokkalaiset rentoutuivat lukemalla joogaliinoissa.

– Oppilaat olivat oikein innostuneita ja toivoivat, että koulullekin saataisiin liinat, lukemista edistävän Ytimessä-hankkeen koordinaattori Suvi Sario kertoo.

Lapset olivat tyytyväisiä erityisesti siihen, että lukemiseen sai keskittyä. Rauhan antaminen lukemiselle onkin hankkeen asiantuntijan, yliopistonlehtori, tutkija Juli-Anna Aerila mukaan tärkeää.

– Kouluissa lukeminen menee helposti tehtävien tekemiseen.

Pussukassa lukeminen on vain yksi keino, jolla peruskouluikäisten oppilaiden lukemisen innokkuutta niin koulussa kuin vapaa-ajalla halutaan edistää.

Raumalla kokeiluluokkina on normaalikoulun neljä luokkaa ala- ja yläkoulusta.
Neljäsluokkalaisilla on hankkeessa kummiluokka ensimmäiseltä luokalta. Syksyllä alakoululaisilla on muun muassa pelottelukirja- joulukirjapäivät.

– Luokkien oppilaat lukevat toinen toisilleen, hankekoordinaattori Sario kertoo.

Oppilaita innostetaankin kirjojen pariin lisäämällä lukemisen yhteisöllisyyttä.

– Yhtä tärkeää kuin lukurauha on mahdollisuus keskustella yhteisesti lukemastaan, sanoo Juli-Anna Aerila.

Vanhemmilla oppilailla on käytössä kirjasovellus, jota hyödynnetään kouluissa monialaisesti muun muassa äidinkielen, historian, uskonnon ja jopa liikunnan tunneilla.

Hankkeessa keskitytään kaunokirjallisuuteen, sillä sen on kansainvälisten tutkimusten mukaan osoitettu parhaiten edistävän lukutaitoa, sanoo Aerila.

Hyvä lukutaito on hyödyksi monessa asiassa. Aerilan mukaan sillä on kysyntää tulevaisuudessa yhä enemmän.

– Esimerkiksi jatko-opintoja tehdään paljon verkossa ja ne perustuvat usein kokonaan lukemiseen.

Lukutaito liittyykin hänen mukaansa joka elämänalueeseen.
– Hyvän itsetunnon ja lukutaidon välillä on tutkimuksellinen yhteys. Panostamalla lukutaitoon estetään ratkaisevasti myös syrjäytymistä, hän painottaa.

Pojat lukevat perinteisesti tyttöjä vähemmän. Myös se on huomioitu hankkeessa. Poikia varten lukemisen tueksi pitää Aerilan mukaan kehittää lisää toiminnallisuutta.

– Poikia ei motivoi lukutaidon parantaminen vaan se, että lukeminen on hyödyllistä ja luettua kirjaa käytetään johonkin.

Esimerkin voima on monessa asiassa tärkeä, näin myös lukuharrastuksessa. Kaikilla lapsilla ei kuitenkaan ole kotonaan lukevan aikuisen mallia.

– Se asettaa lapset epätasa-arvoiseen asemaan, Aerila sanoo.

Ytimessä-hankkeessa lukemisen roolimalli voi olla myös opettaja, ja hankkeen ydinajatuksena on tuoda kirjallisuus ja lukeminen näkyväksi koulussa.

Yhteistyötä tullaan Raumalla tekemään myös vanhempien sekä urheilujoukkueiden ja harrasteryhmien kanssa.

Lukijoita eli lapsiakaan ei ole unohdettu.

– Myös he ovat mukana hankkeen ohjausryhmässä, Aerila kertoo.

Turun yliopiston Rauman normaalikoulun vetämässä hankkeessa ovat mukana myös Turun sekä Joensuun normaalikoulut.