Pakina: Joulkurkuil kävei kalpate

Eletti seitmänkymneluvu alkku. Raumal Kyärintiäl ol juur rakennet ensmäse punatiilise vuakratalo. Me muutetti iha uutte huushollihi siihe kerrostaloho. Mukulperheit muuttiki oikke aikatavall siihe taloho, ja kaverei piisas pihapiiris ai ko nokkas ulos lykkäs.