Pakina: Se o tiimpeli, sanos Törmäse Tepi

Kuva: Juha Sinisalo

– Nähdänk jälle ehtost paaris laolelemas? Muistakka laitta sitt lippklaki päähä, ett meijän diim tunnisteta.

Meit äiji o seittemä. Kaikk me olla kaivinkonekuskei. Meill on dapan laitta ai varsinki paarihi lippklaki päähä. Ei sunkka siin mittä erikoist muuto ol, mutt mone ova huamann, ett me pidetä toinen doiste lippklakki pääs. Se tundu mone miälest oleva aika hullmaist.

Mnää voin selittä kui me sillal tehdä.

Me olla hyvi kavereit keskenäs. Jokattell o oma tyäs, frouva ja muutam mukulki siunantun. Jollai o mait, mannui ja elukoit enemmän gon doisell, mutt kaikki meit pitä samas rinkis kaivinkone.

Me olla nii hyvi kavereit, ett me mainosteta kaveri pitämäll häne lippklakkias, eikä oma. Joku voissis ajatell, ett hullu touhu, mutt ei ol.

Mnuul tlee niim bali tyätarjouksi, etten gerk kaikki ottama vasta. Sillo mnää sano et katost mitä mnuu lippklakisan luke. Siin o mnuu kaver, kysyst jos hän gerkkeis hommihi. Eik ol kätevä! Samall tavall sano esimerkiks Aku, ko hänelt kysytä sama. Hän mainosta omas päässäs mnuu nimeän.

– Kysyst Törmäse Tepilt, otast täst lippklakist telefoonnumero plakkrihi ja soit hänell. Sillail oikke me toimita. Me pelata tiimpeli.

Törmäse Tepi
Törmäse Tepi

Ossaks snää pelat sama peli? Siihen darvita järkki ja tunnett. Siihen darvita luattopelaji. Se o vähä niingo jääkiakon belamist. Jokattel o oma reviris, mutt kummingi pelata porukas.

Törmäse Tepil ja hänen gavereillas voi menn hiuka yli lippklakeitten gans pelamine, mutt viästi o selvä. He tukeva toinen doistas, eikä ol katteissi toisilles edes paaris laolelemas.

Ei heill ol pelkko, et toine olis pareve kaivinkone kusk, taikk toisell olis pareve laolään. Ei maaka. He muistava ai ol olkpään toisilles.

Kui tämne samalaine metodi onnistu misä vaan dyäpaikall, taikk tyäryhmäss?

Kyll se onnistu! Ai, jos o enemmän go yks tekemäs jottalai tyät, ni sillo olla jo tiim. Eiköst sillo voissis yhdes fundeerat kysesen diimim belisäännö. Ei sunkka tart lähte iha niim bitkäll ko Tepi porukoiness, mutt jottai voi vettä henkkehes heijäm buuhist.

Jarna Kaitila

Kirjoittaja on harrastajakirjoittaja, jonka Youtube kanavalla JarzK voi tutustua vaikka ”Törmäsen Tepiin”.