Pakina: Tero pakka rikeerama

Kuva: Juha Sinisalo

– Tero ja Tero, ai vaa Tero! Kyll mnää Teron tiädä, ai on Tero olevinas oikkias! En mnää nii vaa annakka Terol periks.

Siin paha misä mainita, tualt tlee ite Tero!

– Morjens Aimo, mitä äijä tääl kotopihall ittiäs venutle, ko voissis iha hyvi ol Otalahdess makkamas!

– Älä tul tänn fläysöttämä, ann mnuu ol raohass omall trekolilllann. Mikä snää oles sanoma misä mnuu om baras makkaskell.

– En sunkka mnää mittä muut, mutt kaikk muukki makka näi kuumall kelil Otalahdes, ko siäll pääse välill merehe puljama.

– Mnää ole juur asettun pitkäksenn baaden baaden toolihi ja ny mnuun darvittis snuu käskystäs lähti sinn ihmispaljoutte makkama. En mnää lähd mihinkäs, eikä snuun dart lainka ol hualissas, kyll mnää pärjä oikke hyvi!

Aimo
Aimo

Sivulline ihmne voissis katto, ett kuka oikke rikera, Tero vai Aimo. Aimol o jään vaa joskus nuarempan semne äll, et Tero pruukka ai hänt jollan dappa ohjat taikk sanno, ett kui pidäis toimit.

– Älä ny ott heti nii ittehes. Snuum barastas mnää täsä vaa koiti. Olis mnuull muutongi tullu hyvä miäl, josas olssis mnuu seoraks lähtenn. Mnuu on pitänn mont kertta sanno, ett älä ny hyvä miäs ai ol ko vääräll jalal noussu.

Aimo o periaattes ai eri miält ja häne miälestäs Tero o se ko rikera joka asjast. Ollek kyses nii sanott pattitilanne?

Näin go heijä keskustelujas seora, niin dule miäle, ett onk meill kaikill joku ”Tero”, kom bakka ärsyttämä iha vaa periaattest. Kaikk ova nii erilaissi ihmssi keskenäs, mutt se ei tarkott et toine olis yhtä sem bareve, kon doinenka.

Aimoll o paljo viäl oppimist ja kukatiäs he joku päev Teron gans saava kaikk vanha kalavela sovittu. Nii, jos semmossi koska o ollukka…

Yritetä me muu kummingi ol hyvi esimerkei Aimoll ja Teroll, sill tavall o paljo mukavamp elä ja oll. Ei se kattellinen daikk katkera miäl kettän kevenn, teke vaa entist klookumma olo.

Jarna Kaitila on harrastajakirjoittaja, jonka Youtube kanavalla JarzK voi tutustua vaikka ”Aimoon”.