Raumalaisvaltuutettujen kolesteroliarvot mitattiin: "Haluamme herätellä päättäjiä miettimään terveyttä ja elintapojen merkitystä"

Kaupunginvaltuutettu Jami Toivonen (PS) istui Kyllikki Naskalin mittauspenkkiin rennolla mielellä. Mittaustulos oli kuusi. Oli heti selvää, että mitattavaksi tullaan, kun mahdollisuus annetaan, sanoo Toivonen. Kuva: Juha Sinisalo

Rauman kaupunginvaltuutetut pääsivät maanantaina ennen kokouksen alkua mittauttamaan oman kolesteroliarvonsa.

Kaikkiaan 28 rohkeaa valtuutettua kävi iltapäivän aikana Satakunnan Sydänpiirin järjestämässä mittauksessa, joka on osa Kuntapäättäjä, tunnetko arvosi -kampanjaa.

– Haluamme herätellä tällä kampanjalla alueemme päättäjiä miettimään terveyttä ja elintapojen merkitystä. Satakunnassa asuu maamme ylipainoisimmat aikuiset ja nuoret. Ylipaino on ongelma, johon maakunnassamme ei ole riittävästi puututtu, selvittää projektisuunnittelija, sairaanhoitaja Terhi Saari-Hannibal.

Sen lisäksi, että satakuntalaiset ovat ylipainoisia, liikumme vähän ja käytämme alkoholia melko paljon. Elintapamme ovat siis lähes kauttaaltaan huonommat kuin maassa keskimäärin. Tähän ongelmaan on kiinnitetty huomiota erityisesti Satakunnan

Sydänpiirissä, joka kertoi Rauman vierailullaan päättäjille myös netissä toimivasta Verkkopuntari-ohjelmasta.

– Tavoite olisi saada Satakuntaan ja sitä kautta koko Suomeen systemaattisen elintapaohjauksen malli jossa Verkkopuntari voisi olla yksi työkalu. Lisäksi haluaisimme vahvistaa erityisesti järjestölähtöistä elintapaohjausta. Koulutamme esimerkiksi yhdistyksissä toimivia terveydenhuollon ammattilaisia Verkkopuntari-ohjaajiksi.

Raumalaisten päättäjien kolesteroliarvot olivat kunnossa. Monella mitattavalla arvo oli juuri niin kuin pitää eli alle viiden.

Hälyttäviä tuloksia ei tullut esille lainkaan.

– Mittauksen ohessa kävimme läpi henkilön liikunta- ja ravintotottumuksia. Vaikka arvot ovatkin kohdallaan, kannattaa kiinnittää huomiota hyviin rasvoihin ja siihen, että lautaselta löytyy myös vihreää, muistuttaa terveydenhoitaja Kyllikki Naskali.