Raumalla järjestetään ensi kuussa kaikille avoin Robotiikka hyvinvoinnin edistäjänä -tapahtuma

Moto Tiles -harjoittelua Kokemäellä. Kuva: Niina Holappa

Hyvinvointiteknologia, automatisaatio, tekoäly ja robotiikka ovat tulevaisuudessa arkipäiväisiä työvälineitämme, joita voidaan käyttää monipuolisesti myös sosiaali-, hoiva- ja terveysalalla.

Raumalla, Kaunisjärven vanhainkodin juhlasalissa järjestetään maanantaina 11.3. maksuton ja kaikille avoin tapahtuma Robotiikka hyvinvoinnin edistäjänä.

Tilaisuudessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä asiakkaat kuulevat erityisesti ikääntyneiden arkea helpottavista ratkaisuista, joissa hyödynnetään robotiikkaa ja tekoälyä.

– Suomessa on viimeisen kahden vuoden aikana noussut kiinnostus robotiikan ja tekoälyn hyödyntämiseen sosiaali- ja terveysalalla, mutta valitettavasti askeleet ovat vielä varovaisia, ja tekoälyn mahdollisuuksista tiedetään vielä aika heikosti.

Siksi tämäntyyppiset koulutus- ja informaatiotilaisuudet ovat tärkeitä, toteaa tapahtumaan osallistuva Meditas Oy:n toimitusjohtaja Minna Laine.

Hoitoalasta ja robotiikasta puhuttaessa suurelle yleisölle saattaa tulla ensimmäisenä mieleen vanhainkodissa pyörivä hoivarobotti, jollaisia on esitelty moneen otteeseen eri medioissakin.

Laineen mukaan tällainen ”sosiaalinen robotti” on useimmiten vain käymässä hoitokodissa, jossa se voi esimerkiksi tehdä aktivoivia harjoituksia, vetää jumppaa tai olla keskustelukumppani.

– Robotiikka ja tekoäly on toki paljon muutakin. Se voi olla lääkejakeluun liittyvää robotiikkaa, jota hyödynnetään jo Suomessakin. Parhaillaan maassamme ollaan kehittelemässä ja lähiaikoina ottamassa jo käyttöönkin OnervaBot-ratkaisua, jossa robotti oppii kuuntelemaan ikäihmisen puhetta ja vastaamaan siihen. Tätä ratkaisua on kehitetty yhdessä kuntien kanssa.

Meditas Oy:n edustama tekoälyratkaisu Moto Tiles on jo käytössä kuntien ja kaupunkien liikuntapalveluissa, kuntoutuskeskuksissa sekä muiden muassa Turun kaupungissa, jossa 50 fysioterapeuttia hyödyntää laitetta ikäihmisten kuntoutuksessa, kaatumisen ehkäisyissä ja muistiharjoituksissa.

– Yhtiömme hakee maailmalta ensi askeleensa ottaneita uusia ratkaisuja. Erityisen kiinnostuneita olemme tuotteista, joista löytyy tieteellistä tutkimusta. Käyttöönotot ovat sujuneet hienosti, ja ne paikat, jotka ovat lähteneet hyödyntämään robotiikkaa, ovat saaneet upeita tuloksia.

Laine mainitsee esimerkkinä Satakuntaliiton, Porin kaupungin, SAMKin ja Sataedun Kotikuntohankkeen, jossa ikäihmiset ovat käyneet säännöllisesti harjoittelemassa Moto Tilesin avulla.

– Ensimmäisten tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että tulokset ovat suorastaan ällistyttäviä: kivut ovat vähentyneet, sukat saa paremmin jalkaan, turvotus on vähentynyt, askel on pidentynyt, liikkuminen on varmempaa ja mieli on virkistynyt, Minna Laine kertoo.

Automatisaatio, tekoäly ja robotiikka ovat tulevaisuudessa merkittäviä, ellei jopa mullistavia tekijöitä sosiaali- ja terveysalalla.

– Robotiikka voi tehdä esimerkiksi sairaaloissa logistisia tehtäviä. Itsenäisesti liikkuva mobiilirobotti voidaan ohjelmoida kuljettamaan vaikkapa instrumentteja, lääkkeitä, näytteitä, pyykkejä tai roskia sairaalassa, jolloin henkilökunnalle jää enemmän aikaa erityisosaamista vaativiin tehtäviin sekä varsinaiseen hoitotyöhön.

Yksi mobiilirobotiikkaa Suomessa kehittävä yritys on raumalainen VMP-interior Oy, projektipäällikkö Niina Holappa Prizztech Oy:stä kertoo.

Robotiikalla päästään myös erinomaisiin tuloksiin aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutuksessa. Esimerkiksi Laitilan Terveyskodissa käytössä oleva Lokomat-kävelyrobotti tehostaa potilaiden kuntoutusta, sillä robotin avulla harjoitusmäärät saadaan moninkertaiseksi perinteiseen fysioterapiaan verrattuna. – Lokomat tarjoaa merkittäviä terveyshyötyjä myös pysyvästi halvaantuneille, Holappa huomauttaa.

Myös ulkoinen tukiranka eli ns. exoskeleton-robotiikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia kuntoutukseen, sillä exoskeletonilla voi kävellä kuntoutuspaikan käytävillä tai vaikkapa kaupungilla.

Tekoälyyn ja robotiikkaan liittyviä tuotteita ja palveluita kehitetään parhaillaan muiden muassa Robocoast R&D Center – Robotics Living Lab for Companies -hankkeessa. Sitä rahoittavat Satakuntaliitto (EAKR), Rauman kaupunki ja Porin seudun kunnat.

Satakuntalaiset sosiaali- ja terveysalan organisaatiot toimivat hankkeessa uusien tekoäly- ja robotiikkapalveluiden testaus- ja tuotekehitysympäristöinä.

– Haluamme saada käyttäjien eli asiakkaiden ja henkilökunnan toiveet ratkaisuja kehittävien yritysten tietoon. Tämä helpottaa yritysten tuotekehitystä. Samalla sote-organisaatiot saavat mahdollisuuden tutustua uusimpiin robotiikkaratkaisuihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, Niina Holappa toteaa.

Holappa toivoo, että uusien innovaatioiden käyttöönotto nopeutuisi lähitulevaisuudessa.

– Sosiaali- ja terveysala on vielä suhteellisen hidas tekemään hankintapäätöksiä, vaikka hyviä kokemuksia olisikin piloteista saatu. Uudet innovaatiot maksavat itsensä usein kohtuullisen nopeasti takaisin.

Holapan mielestä päättäjien olisi hyvä muistaa, että hankkimatta jättämisen hinta tulee monesti kalliimmaksi kuin hankinta.

Robotiikka hyvinvoinnin edistäjänä. Ma 11.3. klo 13.30–15.30. Kaunisjärven vanhainkodin juhlasali, Steniuksenkatu 4. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset 7.3. mennessä: www.lyyti.fi/reg/sote_robotiikka

Järj. Prizztech Oy, Satakunta DigiHealth, Robocoast R&D Center - Robotics Living Lab for Companies, Rauman kaupunki, Meditas Oy ja WinNova.