Rauman koulut siirtyvät tästä päivästä lähtien etäopiskeluun – opettajat ovat normaalisti kouluissa vielä loppuviikon ajan

Rauman kaupungin ala- ja yläkoulut sekä Rauman Lyseon lukion sulkevat oviaan keskiviikosta alkaen. Opetus tapahtuu jatkossa suurelta osin etänä verkkoympäristössä. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Rauman kaupunki noudattaa toiminnassaan Suomen hallituksen maanantaina tekemiä linjauksia. Rauman kaupungin ala- ja yläkoulut sekä Rauman Lyseon lukion sulkevat oviaan keskiviikosta alkaen.

Ylioppilaskirjoitukset hoidetaan normaalisti Ylioppilastutkintolautakunnan antaman aikataulutuksen ja määräysten mukaisesti.

Hallituksen linjausten mukaisesti kouluissa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1.–3. -luokkien lähiopetus järjestetään kuitenkin poikkeuksellisesti niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Koululaisten huoltajille on tiistaina lähetetty kysely, jotta kouluun tulevien lasten määrä tarkentuisi.

– Sen jälkeen teemme päätöksiä siitä, missä kouluissa opetusta jatketaan 1.–3. -luokkalaisten osalta. Tämän viikon kaikki Rauman koulut kuitenkin päivystävät, sanoo sivistystoimialan toimialajohtaja Soile Strander.

Opettajat ovat normaalisti kouluissa loppuviikon ajan ja opettavat lukujärjestyksen mukaan. Etäopetuksessa olevat lapset saavat tehtävät muun muassa Wilman ja Peda.net -oppimisympäristön kautta.

– Wilman kautta oppilaille lähetetään tehtäviä. Peda.net tarjoaa puolestaan monipuolisemmat mahdollisuudet etäopetukseen, sanoo opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto.

Rauman varhaiskasvatuksen yksiköt ja esiopetus jatkavat toimintaansa.

Hallituksen linjauksen mukaan kuitenkin ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Myös varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajille lähetetään kysely hoidon tarpeesta.

Myös Rauman Lyseon lukiossa käynnistettiin etäopetus keskiviikkona. Vielä alkuviikolla opiskelijat olivat normaalisti koulussa.

– Lukiolaisilla on hyvät valmiudet etäopiskeluun. Jokaisella on esimerkiksi käytössään tietokone. Tietysti lähiopiskelu olisi myös täällä meillä se parempi vaihtoehto, sanoo rehtori Jussi Paavola.

Käytännössä lukio-opinnot jatkuvat saman lukujärjestyksen mukaisesti kuin tähänkin saakka. Ainoa ero on siinä, että opetus tapahtuu sähköisesti Wilman, Peda.netin ja sähköpostin avulla. Opettajat ovat tavoitettavissa ja ”opettamassa” opiskelijoita sähköisesti lukujärjestyksen mukaisina ajankohtina.

– Opiskelijoiden oma vastuu opintojen etenemisestä kasvaa kuitenkin merkittävästi. Luotan ja tiedän, että opiskelijamme ovat niin valveutuneita, että kykenevät tämänkaltaiseen opiskeluun, sanoo Paavola.

Kaupunki selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön muun muassa Google Suite for Education -alusta nopeutetulla aikataululla.

Koeviikon osalta lukiossa toimitaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti, mutta etäopetusyhteyksien avulla. Opettaja voi pitää oman harkintansa mukaan kyseisessä ajankohdassa opiskelijoille kokeen tai käyttää kyseisen ajan parhaaksi katsomallaan tavalla etäopetusyhteyksiä hyödyntäen.

Kun koulutusta järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna, ei opiskelijoilla ole oikeutta maksuttomaan ateriaan eikä koulutuksen järjestäjällä ole velvollisuutta tarjota maksutonta ateriaa.

Ylioppilaskokelailla on oikeus ruokailuun niinä päivinä, kun he osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin.

Lisää aiheesta

Vain tilaajille "Vanhemmilla on vastuu, että lapset ja nuoret pysyisivät kotonaan" - Opetushallituksen pääjohtaja pitää tärkeänä koulupäivän rutiinien jatkamista etänäkin

Kuulutko niihin, jotka saavat viedä vielä lapsensa kouluun? Katso tästä koko pitkä lista kriittisistä aloista

Rauma sulkee koulut ja valmistautuu tiivistämään palvelurakennettaan

Opetus jatkuu kolmessa koulussa Eurassa

Etäopetus alkoi useissa lukioissa ja yläkouluissa: "Kymmenen vuotta sitten tämä olisi ollut katastrofi"