Raumlaine horoskoopp: "Eritotten Gaarpyssmiähi harmitta se, kotei kukka missäm baoh enä mistä muust kon Goronast"

Kuva: Anastasia Dulgier / Usnplash

KAKSOSPOJA / (21.5.-20.6.) Kaksoset

Kaksose ova tähtmerkkis jälkken govast hättässi, eläväissi ja kerkkeväissi ja heis o ai semnen gulkemisem balo. Monep pladava jo reklaamei, ett heinguu alus kuulem bääsis jälles Spanjuureitte maaha. Toiste olis kyll nys syyt estä heit nii hullust tyäst. Ny om bare reisat vaan gotonurkis. Noudatta endsen gaupungilääkär A.R. Alho muinast tappa. Hän pist ai Läns-Suamehe anonssi: ”Suvilomalla kotimaassa.” Ja ussemite se tarkott vaan dori nurkki.

KRAU / (21.6.-22.7.) Krapu

Krau ova ottans saksettes välihi näi suve alus Kanali yli viävä Fyyrisilla ruakottomak kaitte. Kui voi lainkka ol mahdolist, etei koko kevä aikank kaupungill ol ollu aikka taikk ymmärryst steedat niit kaittem bäälyksi puhtaks hanhembaskast? Ja Kraup pruukkava avjopualisos kans pittäk kauhja meltomist siit, kui ny luulis olevan doimettomin vaikk niit viheljäissi lappuliisoi. Heijä olis hiljasen drafiiki viikkoinp pasank komenttat tähän därkkjäm butsamistyähö.

JALOPEOR / (23.7.-22.8.) Leijona

Jalopeora ova huamann avisist, ett Markus Bernoulli tahdois krundat yli seitmänkymne ikkäsill oma valtkundas. Ussema Jalopeora ovas stää miält, ett kuka hyvänäs heist kelppais semsse hallituksehe senaattoriks – taikk ministeriks, niingo heit nykymailma aikkan garahtääräta. Ja Jalopeora luanolisest pitävä ittiäs sopevaisenp pääministeriks, hek ko ova luamkunnasakkim bäämiähi. Monet tyäkambraatis sanova, ett Jalopeorak kyll komendavak muit, vaikk olsivap pasurei taikk pikenttpoikki.

KANALI HELM / (23.8.-22.9.) Neitsyt

Kanali helmep pruukkava ol jämttei töisäs. Stää varte Uutskiikk ei ny oikke usk silmiäs, kosk tähdek kertova, ett ussema heist eivä ol viäl saanp paattias vettehe. Syväraumalahdellakki o valla runssast tyhjä tila. Se on gauhjan glookku ja ruakotondakki, sillett kaupung om banns Suvitiä fiiniks. Luulis ny ol huakkjat tranut paattis sinn ja laskis se merehe. Tämän dähtmerki alls syndynny ova nyp peräten glahnakkoi näi suve alus.

PUNTAR / (23.9.-23.10.) Vaaka

Puntri ovat tähtmerkeis tasast ja raohalist väkki. He ovakkin govast kärsinn, koteiva he olp pääss oornaar kaffepaikkahas kaffekupi viärehem bäevä avissi syynämä. He odottavakkin gesäkuu ensmäist päevä kon guut nousvaks. Ko sinä siunattun maanandapäevänp pääse jälles restorangeihi ja trahtööreihi. Jokkup Puntri ovak kuulem pitänk kaffe juamsest oikke viikkaussitte holani siint uskos, ett se liäm sitt maistu stääkim baremalt.

MYRKKPIIKKINE / (24.10.-22.11.) Skorpioni

Myrkkpiikkise ova enimäst pääst kilppailuhengist sakki. Mone heist ova nyp päättänn otta ossa tähä Mere vuaden Goronapyäräily-tapattumaha. Se o juhanukse ylitten guu loppuhus saakk faartis. Tähdet tiätävä yhde Myrkkpiikkise äijä – en geht sanno häne nimiäs – ko meina polkki jalkrattas kans niin uskoste, ett om bareve ko Vahanno Raimo. Äijän gambraatei semne uhominem bakka nauruttama, sillett kaikk tiätävä, ett Raikke mene kon gulo. Ja usko Itämere suajelemissen gon Girjaha.

KAARPYSSMIÄS / (23.11.-21.12.) Jousimies

Tähdek kollroittevas semmost, ett eritotten Gaarpyssmiähi harmitta se, kotei kukka missäm baoh enä mistä muust kon Goronast. Tämän dähtmerki väki o ilost ja tulevaisuutte uskovaist joukko. He meinavakkin gäskik kaikk tuttvas ja kambraattis kylähä juur koht kesäkuu alus. Trahtmentti kuulem biissa, mutt jokasen däyty antta luppaus, ett Korona-sana ei mainit yhtän gertta. Jos niin gäy, lendä kolopperä ulos siit lävest, misä seittmä hirtt om boikk.

TRÖPPHÄNTÄNE / (22.12.-19.1.) Kauris

Tröpphändäset tykkäväp paserat ulkon ja studerat kukkassi, puit ja puski. Vaimombualek kyll ova ikäs kaiken dundenn jokatten gasvi, mitä hiukangi vapanas Rauman gusteillk kaso, mutt tähdet tiätävä, ett monek kakslahkesekkin Dröpphändäse ova ny innostunn asjast. He meinavas suve aikan opetell näitte nurkatte naatit tundema. Vilukukkassi hek kyll saava odottas seoravan gevässe, ja viitsippasekki ova jo vissi flotkastumam bäi. Sopi alotta vaikk ketuleeväst ja se jälkke hakki luanost kusinunnu, viljukkavaljukkan daikk kraakumarja.

ÄMBREITTEN GANDAJA / (20.1.-18.2.) Vesimies

Joka asjas velvolisutes tiätävä Ämbreitten gandaja ovas saanp päähäs, ett Raastuvandorin bylvätten därvleminen däyty loppu. He ehdottavakki, ett Nortamo-Seoram Brännvahdi määrätän disureiks paserama ymbärs tori ja vahtima, eteivä automobiili enä yhtän gertta kaad niit tolppi. Seorall om praktiikka tämsest tyäst Ruatimbuale Gäflest, misä he ova oll estämäs olkpukim bolttamist joulu all. Mone Ämbreitten gandaja luppavat tull vapaehtosiks vahdeiks föleihi.

VEDE ELÄVÄ / (19.2.-20.3.) Kalat

Vede elävä ovat tavalisestikki nuukka väkki ja ossavak kyll pittä raha-asjoistas vaari. Mutt viimsin viikkoin ussemist on dull oikkem bahambolve nuttarei. Mone avjopualisop pelkkäväkki, ett suvellakka niit viheljäissi ei saa edes mihinkkän gaffepaikkahan gaffell ja nisusell, niin gualemanuukiks mone Vede elävä ova oppenn. Alaklassist ei tiättvästengä voi olp puhettakka, semne o jo valla ramutont törssämist.

PUKK / (21.3.-19.4.) Oinas

Monep Puki ova lähtenn huviloilles piiloho ja raohalisse yksnäisyttehe. Paha kyll, jokku ovat tropann liikka ittiäs ja muutma ovat tiättväst telefornank kaupunkkihi, ett he ova nähn pullonokkasen delffiini mökkis kaijalt. Heill o vastatt, ett he ovap pomrillis. Lakkaissivat trankkamast ja tekissivä jotta hyädylist. Istutaisiva vaikk perunandaimei, niingo minister Kulmuni täsä tuana ehdott.

MIKO MULL / (20.4.-20.5.) Härkä

Tähdet tiätävä, ett tavalise moni Miko mull om barin guukautte ajan giukutells siit koteiva he olp pääss sauna ja uima. He ovakki sääkränn, ett jos joku uskalta viäl kesäkuu ensmäittem bäevä jälkken giälttä heit menemäst Narvim buusaunall nii hep puskevas sarveines nii ett saranak klaseist lendävä. Ja kyll usseve Mull kaippa sualasse merivettehengim bulikoittema. Sauna jälkke hampparivääräki o niingo makkuas paranais.

Tähdei syynäskel Uutskiikk

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Suuri horoskooppianalyysi: Millainen luonteen perusta sinun horoskooppiisi liitetään ja ketkä kuuluisuudet ovat syntyneet samassa merkissä?