Raumlaine horoskoopp: Josas rookkat treffama Lukon gaksospoja Ponthukse ja Pathrikin gadull, ni kysyst heilt höydei

KAARPYSSMIÄS
(23.11.-21.12.) Jousimies

Snää oles iloluandone ja pakkas unhottaman darppelise asja taikk lykkämä nes seorava viikkoho. Pikkujoulkalaseis snää karales juur miäleläs, vaikk olis lailssi töitäkki. Kartnollas ovas syksyse lehdek korjamatt ja nurka muutongi ruakottoma.

Freistast nys saad huushollis kunttoho enne joulkiirui. Tontuk kurkkava jo akknatten dakan ja pränttäväp papereihis semse notuli, ett joulpukk jättä snuu lahjatten dasimises valla osattomaks, joses liukkast parant tavoijas.

TRÖPPHÄNTÄNE
(22.12.-19.1.) Kauris

Snuun diädetä oleva oman diäs kulkija. Mutt ny joulu all snuum bolkus viävä valla liia usse marketeittem belikonette hantaakeihi. Ja josas oles avisei syynänn, ni snuun galdastes tähde niit masinoi ny vähenetä, muutom belatt juur jämtt oma ja muija ja mukulattengi raha.

Kaikeks onneks Huuhkajatte voiton galasik kerkesivä menevä, muuto olsis lähtenn Helsinkkihi. Ja siäll Havis Amanda vesiprunnis ei snuu lainkkan darvitt. Hyvä ko yks hyyppen jäi Raumallekki.

Hyyppenep pääsevä EM-kisoihi.

ÄMBREITTEN GANDAJA
(20.1.-18.2.) Vesimies

Tähtmerkkis jälkke snää oles järkmiäs ja vastun gandaja. Ny olsivat tähdes semses asenos, ett snää voisis ajat piilis Eorjoell ja hakkis siält löytöelukatten godost yhde nätin gatimbojan goko teijä fänikäll joullahjaks.

Kaikk tiätävä, ett snää pidäissis siit hyvä huale. Sen garvkasam bareis snuun guluis aikaski eik tarvittis joulpöödä herkui alvaris ol mohlamas. Snuu o mittseppis muutongi sen gokkone, etes läähöttämätt pääs kiippemä edes joulsauna lautteill.

VEDE ELÄVÄ
(19.2.-20.3.) Kalat

Raha-asja ova snuu sydäntäs liki. Pruukkas ai styyrät askles Pikimustam berjanda markknoill. Tällk kerrallp Pimi perjanda venatt pitkäks, ja valo rupes snuullp pilkottama vast nys seoravank keskviikkon. Taisis tehd hyviäkkin gaupoi vai misä mahdois viljusta?

Mahtak ollakki sillt tavall, ett snuullp passais erinomasest Tontutte yä. Tätä miält ovak kummingi muutmitte Vede elävätten tyäkambraati ja muutmaf frouakki.

Tontutte yä.

PUKK
(21.3.-19.4.) Oinas

Pukit tiätävä mitä tahtova ja pakkava oleman direhtöörei sakis. Tähdeist näke, ett snääki ruppes komendama ja pärmänttämäm buulaakis pikkujoulkalaseis ja pelama suurt johtaja.

Koetast ol nöör pikenttpoik taikk -flikk vaa ja pasat muit ihmissi nööräste ni suutta ol, ettäs saas jongu uude sydänystvän gäsipualehes juur sopevaisest joulu ajaks.

MIKO MULL
(20.4.-20.5.) Härkä

Miko mulli ova mukavudehalust ja eine laiskandotkost väkki. Snääki oles jo katellp puadeitte jääharkuis joulkingui ja hounans suklat ja hyvälissi jo edeltkätt valla liiknemäks.

Snuungi olis ny aik väänttä ittes liikkell. Ei sunkka snuum baattis vaa ol yks niist ko viäl lilluvas Syvärauma lahdell? Händäst: onk lintulaut paikallas ja siällp provjantti? Huushollisas o niim bali tomuakki, ett o juur niingo olis uutt ihmist yritett tehd.

KAKSOSPOJA
(21.5.-20.6.) Kaksoset

Järkki snuullt tiädämäs piissa, ja rohkjast snää tuas ittiäs framill. Tähde ennustava, ett snää meinas ruvet orkaniseeraman dutulls sellskaapill Luciam bäevän galasei. Josas rookkat treffama Lukon gaksospoja Ponthukse ja Pathrikin gadull, ni kysyst heilt höydei.

Ruatlaiset tiätäväk kaike niist pidoist jo koulmukulast astikk. Sitt snuun darvittis saad joku nätt flikk Luciaks. Mahdaisiks haukutellp Pitsmissi?

Toine Lukon gaksospojist, Pathrik Westerholm.

KRAU
(21.6.-22.7.) Krapu

Krau ovak kotoihmssi. Tähdet tiätävä montakkin Graut, kom bruukkavas steedat huushollias kaks kertta viikkos nii ett vähä henkki jälill o. Krauill olis tähdette miälest passel aik fundeerat tyämaa vahettamist – semmost kom bassa yhtehen gototöitten gans.

Posti suutais olls sopevaine. Siält saa oll liäsus pari-kolmp päevä viikkos ilma ett kundit taikk päälysmiähe juur tiättos pistävä.

JALOPEOR
(23.7.-22.8.) Leijona

Snää oles jalopeoratte sukku ja tähdette miälest rakastas framill olemist. Taikk jos suara sanota, snää oles eine liikka ittehes tytyväine eskä lainkan dykk, ett snuus olis mingängaldast parandamise vara.

Ny oles saanp päähäs, ettäs tahdos joulpukilt lahjaks Teuvo Salmisem biirustaman garikatyyri. Mutt jos joku om bassikuvasas jo niingom bilakuva, ni milt tappa Tepa stää lystelisemäks saa ändrätyks?

Tepa.

KANALI HELM
(23.8.-22.9.) Neitsyt

Kanali helme ova ai valmei nälkkimä muit siit, eteivä asja ol lailses reedas. Snääki oles pidemä aikka kuranssank kaupunkki siit, etei väliaikkane linjapiileitte statsuun olt tarppeks hyvi merkatt. Ja valokki ova surkkja vähässi ja soikottava vääräll hollill. Kappsäkikkim bakkavap pimjäs vahettuma.

Kaike lisseks oles avisist lukenn, ett seorkund meina ruvet talorytiskätäs, stää Vatikaanit, everpykämä, ja snää meinas menn sinnekki asjoi seottama. Tappelpässei heill o juur tarppeks omast takka.

PUNTAR
(23.9.-23.10.) Vaaka

Snää oles tähtmerkkis jälkken dasane ihmne ja tykkäs ett deebiiti ja kreediti olsivap palanssis. Rauman gaupungill o snuu järkes jälkke liikka rahalävei. Snää olekkim bäättäns siirttäk kirkongirjas Eorjoell. Älä luul, ett naapurkunna virkmiähe snuu kaippava.

Mahtak ols sillt tavall, ett oma naapris ovat tytyväissi snuu muuttomeiningeistäs ja jokku tykkäissivä, ettäs menisis saman diä Vaassahan daikk Ouluhu astikk.

MYRKKPIIKKINE
(24.10.-22.11.) Skorpioni

Luulis, ett tällt tähtmerkillp piissais se oma piikkis. Mutt kyll se vaa on dähdelist, ett kaikk hekkin gäyväk kipusystreilt ottamas toisengaldasengim biiki – tota influenssa vasta näättäk!

Muuto nämä myrkkpiikkisekki saava näi joulu allp pittäp piikkis visustem biilos. Ihmsill o määr ol raoh ja hyvä taht ja siihe eiväp piikip passa lainkka – ei ruumilises eikä suulises muados.

Tähdei syynäskel Uutskiikk