Raumlainen horoskoopp: "Luulis Kalatten gelppava, ko stää vett on guukausräkningillt tullt taevast"

"Tavalist suureve saki Jalopeoroi o saant tarppekses siit ett Kalatori remontt kestä ja kestä ja ny kuulem ruveta Nortamongattuki repelemä auk." Kuva: Anastasia Dulgier

VEDE ELÄVÄ / (19.2.-20.3.) Kalat

Luulis Kalatten gelppava, ko stää vett on guukausräkningillt tullt taevast. Tähdeist näky, ett stää piissa runssaste viäl tulevin viikkoinakki. Ny ongim baikallas, ett semsek Kala, ko ova lykännk kato remontti fundeerava asja viäl kerra oikkem beräajatuksell. Jos kummingi josta flombuukim bohjalt löydyissivä semses sedeli, ett asi tliis änttihi. Jokku rakka avjovaimok kiukuttleeva, ett jos kato vuata ja kipaka ruppevak kamaris kastuma, ni he lähteväk koko huushollist.

PUKK / (21.3.-19.4.) Oinas

Ny näky vallan glaarist, ett Itäkadun gaevamisuraka ja muut tyäs saada reedaha seorava viikko aikan. Ei maar…kon dähde luppavakki, ett Olkluato kolmonen dlee peräldäkki valmiks, oi nys siunatt asi sendä. Ei…andakka antteks, täsä kävei ny nii, ett Juppiter ol niin girkas, ett se planetim bahus valla häikäs horoskoopin dekkjän grunumeetri ja tähtkarta. Pukin dähtmerki maaliskuuki jäi vallam bimjäks. Se verra näky, ett yht ykspäissi Puki ovak ko ennengi, ei siin mikkä aut.

MIKO MULL / (20.4.-20.5.) Härkä

Samalaissi jukurpäit ova Härjäkki. He ova almnakast studerann, ett ny ol määräs ol laskjaissunnunda ja laskjaistiista ja sillo lasketa mäkki vaikk väkisi. Jokku härjäp kävevä marketeist ostamas itteles pulka ja läksivä Lähdepelloll – ja tliiva ehtohämys täödes kiukus kotti, kotei lunt mistä löytynn. Jokku vaimihmse lohdutiva heit, ett se laskjaine oikkjastas tarkotta laskeutumist paastoho, ja se jopi soveis levistynnyll mittsepill valla erinomase hyvi.

KAKSOSPOJA / (21.5.-20.6.) Kaksoset

Kaksose ova semmost väkki, ko odottava kaikki uussi asjoi harttaste. Jokku heist käyväkki harv se päev syynämäs, ett joko olis Tarvondorin giinttemistöt ruvett lyämä säpäleiks. Horoskoopin dekkjältäkki on gysytt, ming nimissi puadei siihe uutten gauppakeskuksehem beräldäkkin dlee. Tähde ossavas sanno vast se verra, ett koko pytingi steedajan gopp meinata rakentta sinns noordvästim bualssen gulmaha.

KRAU / (21.6.-22.7.) Krapu

Krau ovak kyllästynnyi tipatont tammikuut fiirama. Muutma hättäsimä ovak kerjenns saaman diattohos, ett kirimaakar Tapio Koivukarilt om buadeihin dull uus tiiliskivi, ko o nimeldäs Pirtumiähe. Ja nämä julmetuk Krau meinava, ett kosk Koivukari on dehn nuukast tutkimustyät edeltkätt ja tiättväste lailist ainett ala miähilt saann, ni kyll mar hänelt maistjaissi sais nestmäisesäkki muados. Olis stää kirjaki sitt lystelisemb lukki.

JALOPEOR /(23.7.-22.8.) Leijona

Tavalist suureve saki Jalopeoroi o saant tarppekses siit ett Kalatori remontt kestä ja kestä ja ny kuulem ruveta Nortamongattuki repelemä auk. He ovakkin guuluttank kaikillt tuttvilles, ett he muuttavap Pyhäranttaha. Naapurpitäjäs kuulem asu raohalist ja sovinolist väkki. Asjas sovita suure yksmiälisyyde henges ilma mittä eevervaltta ja vaikkiakkin gysymykse tleevas seivakkast reedaha. Esimerkiks kuulem sopi päevkotiasi.

KANALI HELM / (23.8.-22.9.) Neitsyt

Kanali helme ova luandos jälkke ai nälkkimäs toissi ja tekemäs ferklaarinkki siit kui hep pistäissivä asjap paremppa reedaha, jos heill valtta ruvetais tasima. Ny jokku heist ova ottanns silmtikuks Vanha Raumam blanriitningi hiljastumise. Monen Ganali Helme miälest torilt tarvittis lyäd säpäleiks nek katokse ja rakenttak Kampus niittem baikall. Ja Öysti saadais kuulem siirttä koerangopiks Parpasalihi.

PUNTAR / (23.9.-23.10.) Vaaka

Puntri ovat tähtmerkeis tasast ja raohalist väkki. Het tykkävä istuskells sydäntalve viikos sisäll ja vähdät ristsanattem bareis. Muutmap pakkava vaa hakema stää tyät varten gaikk kirja ja muu alstandif framill ja seottama huushollim bahambäeväsest. Ja sitt viäl vähemä raohalisep Pundrik kiukustuva, koteivas sana ja pookstaavi millä lööd paikkatas. Moni avjopualiso ruppeki hermostuma ja om bäättänn, ett joka ainuv avis lykätä saunam bessä, ett se pärmänttämine loppu.

MYRKKPIIKKINE / (24.10.-22.11.) Skorpioni

Myrkkpiikkisilt horoskoopin dekkjän däyty pyyttä antteks. Taisi viime kerrall luvat, ett passais viäl freistat tyäpaika vahetust. Mutt oli surkki lukent tähtkartta ruakottomast. Oli luulls Saturnukseks yht merkki. Mutt oliki rua muru tallrikilt tarttunk knäveleihin ja pudonns siit kartam bääll. Ja tehns siihe juur Saturnukse muatose fläki. Nii ett joses kerjenn viäl vahettaman dyämaat, ni pys endses jopisas vaa, vaikk se välist närsym bäällk käveiski..

KAARPYSSMIÄS / (23.11.-21.12.) Jousimies

Tammikuus tämä horoskoopin dekkjä anno snuulls semse höyde, ett rupp opettlema foksi ja valsi Järjestötalon dansei varte. Ei siit tainn oikke valmist tull. Mutt ny tähde ennustavas semmost, ett snuum bassais ruvet lukeman Galevala oikken dodem bääll. Juur koht o semne merkkpäeväki. Kaarpyssmiähis pakka kyll olema semmost vikka, ett koht ko eine vaikkemppi sanoi tlee kirjam bladeill vasta, ni koko ooppus lykätän dakasi hyllyllt tomu kokkoma.

TRÖPPHÄNTÄNE / (22.12.-19.1.) Kauris

Tröpphändäsek karava ymbärs mait ja metti kaike liiknevä aja. Mutt näi märkän ja taudiloisen aikanp pakkavak kaikk räkätaudi ottama ihmsest nisklenki. Muistakkan gaikk menohaluset Tröpphändäsekki syäd tervelist provjantti. Eritotte hedelmä, napernaati ja kaikengaldase marisutup pitävät taudisiämne loitoll. Ja kaikk semsek ko ova rakkauden gohinois niingo Imblän gatt kuarttes: lähtekkän gosimisreisullk Karkkauspäevän – muukkin gon Dröpphändäse.

ÄMBREITTEN GANDAJA / (20.1.-18.2.) Vesimies

Tämän dähtmerki alls syndynny ova ny saanp päähäs, kui ol erinomane asi, ett he aikanas hamstrasiva marketeist niit ilmassi ämbrei. Ny ne ova tarppesse, kon kaupungindiaatri edest täyty Kanalist tulvinu vesi kanttap pois – jos stää rookkais siihe uudeman gerra nousema. Naaprik kyll krikottleva, ett mahtak oll niist meiningeist yht pali hyätty ko muina siit ko hölmöläisek kannoiva ulkko auringo valu pimjöihin gamareihis.

Tähdei syynäskel Uutskiikk